DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bưu chính viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN DŨNG PHAN VĂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bưu chính viễn thông Kinh nghiệm: 13 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐOÀN BẢO TOÀN PHẠM ĐOÀN BẢO TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 35 12/12

21/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bưu chính viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH