DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quan hệ quốc tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ MINH HẠNH TIÊN TẠ MINH HẠNH TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG THÀNH NGUYỄN HOÀNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH