DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUANG VINH NGÔ QUANG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

27/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ HẢI NHÂN HỒ HẢI NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3-5000000 VND
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY TIN NGUYỄN DUY TIN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000 VND
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ THỊ NGỌC THẢO TÔ THỊ NGỌC THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

09/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 4000000 VND
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH