DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THANH TÙNG BÙI THANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỤC DUY TÚ LỤC DUY TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TUẤN ANH LÊ TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG ĐÌNH VIÊN TRƯƠNG ĐÌNH VIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DUNG NGUYỄN THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

01/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TUYẾT LÊ THỊ TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI ANH THI BÙI ANH THI Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

23/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG MINH TRÍ HOÀNG MINH TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH TOÀN NGUYỄN THANH TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ BÁ HUY NGÔ BÁ HUY Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

15/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH MINH TUẤN HUỲNH MINH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THẠC HOÀNG NGUYỄN THẠC HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

21/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Trên 7000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ PHỤNG LÊ PHỤNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUANG VINH NGÔ QUANG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

10/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LA QUỐC THÀNH LONG LA QUỐC THÀNH LONG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

06/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG VĂN THÀNH LƯƠNG VĂN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

04/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH