DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H BÔI H BÔI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/06/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ANH TUYỀN LÊ ANH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

12/06/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUANG THẢO NGÔ QUANG THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 40000-50000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VIẾT HÙNG NGUYỄN VIẾT HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ CÔNG HỮU LÊ CÔNG HỮU Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NGỌC HOÀNG NGUYỄN VĂN NGỌC HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC THẮNG NGUYỄN ĐỨC THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

22/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HOÀNG VŨ PHẠM HOÀNG VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NHẬT ANH TUẤN NGUYỄN NHẬT ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận4.000.000đ
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG NGỌC LUÂN ĐẶNG NGỌC LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận 6.000.000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THANH TÙNG ĐẶNG THANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

23/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH