DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN BÁ HÙNG VĂN BÁ HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

18/09/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN HẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Cao đẳng nghề

05/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH LUÔN TRẦN MINH LUÔN Giới tính: Nam Tuổi: 34 09/12

25/07/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 9000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THẾ ANH TRẦN THẾ ANH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN SANG LÊ VĂN SANG Giới tính: Nam Tuổi: 40 Sơ cấp nghề

11/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ÚT NGUYỄN ÚT Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

11/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI VĂN CHIẾN MAI VĂN CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

10/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN MINH LÊ VĂN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 45 Sơ cấp nghề

10/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN ĐỊNH PHẠM VĂN ĐỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 12/12

27/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea H Leo
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 7000.000-8000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ QUYẾT THẮNG ĐỖ QUYẾT THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

27/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG MINH NGUYỄN CÔNG MINH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

18/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.500.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG CÔNG HUY DƯƠNG CÔNG HUY Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUÂN ĐẠT NGÔ QUÂN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 22 Sơ cấp nghề

12/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HUY NGUYỄN VĂN HUY Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

08/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ HỒNG TỚI ĐỖ HỒNG TỚI Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

07/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN KHOA TRẦN VĂN KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

07/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HỮU NIÊ Y HỮU NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 1820 Sơ cấp nghề

05/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ MINH THIỆN ĐỖ MINH THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

04/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN NGỌC HÙNG ĐOÀN NGỌC HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

04/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH LÊ VIẾT HÀ ĐINH LÊ VIẾT HÀ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

31/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN GIANG NGUYỄN VĂN GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ QUỐC HUY HỒ QUỐC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

25/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC HIỆP PHẠM NGỌC HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 39 Sơ cấp nghề

23/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN NGHĨA TRẦN VĂN NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

23/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM TRUNG HIẾU LÂM TRUNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

23/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ HỒNG QUANG VÕ HỒNG QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

22/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH HƯNG NGUYỄN THÀNH HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

22/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TUẤN KHANH LÊ TUẤN KHANH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH DUY NGUYỄN ĐÌNH DUY Giới tính: Nam Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH CƯỜNG TRẦN ĐÌNH CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH