DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ BẢO TOÀN LÊ BẢO TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

20/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TƯỜNG DUY NGUYỄN TƯỜNG DUY Giới tính: Nam Tuổi: 26 12/12

19/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 - 10000000 triệu
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TRÔS LÔNG DING Y TRÔS LÔNG DING Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

18/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NGUYÊN NGUYỄN VĂN NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Không yêu cầu

14/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN LƯƠI PHẠM VĂN LƯƠI Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO TRỌNG NHẤT ĐÀO TRỌNG NHẤT Giới tính: Nam Tuổi: 32 12/12

08/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÁI LUÂN NGUYỄN THÁI LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 38 11/12

08/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CHÍ THANH NGUYỄN CHÍ THANH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

04/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG NHIỄU NGUYỄN TRỌNG NHIỄU Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

04/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI DUY KHANG BÙI DUY KHANG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Sơ cấp nghề

28/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VĂN CHÍ BẢO HỒ VĂN CHÍ BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

28/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ MINH TUYÊN TẠ MINH TUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

28/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG QUÝ ĐẠO LƯƠNG QUÝ ĐẠO Giới tính: Nam Tuổi: 43 Sơ cấp nghề

27/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG TẤN HOÀNG DƯƠNG TẤN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

27/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY KHÁNH NGUYỄN DUY KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

24/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY BÌNH NGUYỄN HUY BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

23/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN TÁM PHẠM VĂN TÁM Giới tính: Nam Tuổi: 52 Không yêu cầu

23/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH NGỌC HUỲNH NGỌC Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

22/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC THANH NGUYỄN QUỐC THANH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

21/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN DŨNG PHẠM VĂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

20/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI XUÂN VĨNH MAI XUÂN VĨNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

24/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ LÂM SƠN HÀ LÂM SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

24/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG NGỌC KIÊN ĐẶNG NGỌC KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

23/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 12000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ANH VŨ LÊ ANH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 21 Sơ cấp nghề

20/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000-7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TÀI HÙNG NGUYỄN TÀI HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Không yêu cầu

19/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ HỮU TUẤN VÕ HỮU TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

18/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC TRƯỜNG TRẦN QUỐC TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

17/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000-7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH HÙNG TRẦN ANH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 47 Sơ cấp nghề

17/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG LƯƠNG HOÀN NÔNG LƯƠNG HOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

17/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH TÚ TRẦN ANH TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

17/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 tháng

DANH MỤC NGÀNH