DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH CHUNG NGUYỄN THANH CHUNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

19/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU NHƠN NGUYỄN HỮU NHƠN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

18/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH LÊN NGUYỄN THANH LÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Sơ cấp nghề

18/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG LỢI NGUYỄN CÔNG LỢI Giới tính: Nam Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

17/04/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG PHONG TRẦN QUANG PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Sơ cấp nghề

16/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO XUÂN SÁNG CAO XUÂN SÁNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

16/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TẤT THÌN PHAN TẤT THÌN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

09/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU SƠN NGUYỄN HỮU SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

08/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH DŨNG LÊ THANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 48 Sơ cấp nghề

08/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NGHĨA NGUYỄN VĂN NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

03/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TRUNG KIÊN TRẦN TRUNG KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

02/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI NGỌC HÀ THÁI NGỌC HÀ Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

28/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HƯƠN KNUL Y HƯƠN KNUL Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

28/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG KHÁNH TRẦN QUANG KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

25/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THÀNH TÂN LÊ THÀNH TÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

25/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH SƠN TRẦN ĐÌNH SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

19/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VĂN DƯƠNG HỒ VĂN DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

18/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI XUÂN NAM BÙI XUÂN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH ANH DŨNG ĐINH ANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ANH DŨNG NGUYỄN ANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN CHÍNH NGUYỄN VĂN CHÍNH Giới tính: Nam Tuổi: 41 Sơ cấp nghề

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ QUANG HUY VŨ QUANG HUY Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG HẢI ĐẶNG LƯƠNG HẢI ĐẶNG Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

13/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHI HÙNG TRẦN PHI HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

13/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRUNG HIẾU LÊ TRUNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

13/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN CAO TRUNG TRẦN CAO TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Sơ cấp nghề

12/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU BÁ PHƯỚC LƯU BÁ PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

12/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ANH TUẤN PHAN ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

12/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGỌC NAM LÊ NGỌC NAM Giới tính: Nam Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

11/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH