DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HỮU HOÀNG PHÚC PHẠM HỮU HOÀNG PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

30/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TIẾN NGUYỄN VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 21 Sơ cấp nghề

27/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ QUANG NGÂN TẠ QUANG NGÂN Giới tính: Nam Tuổi: 54 Sơ cấp nghề

21/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH VĂN DŨNG HUỲNH VĂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 52 Sơ cấp nghề

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ HỮU LƯỢNG VŨ HỮU LƯỢNG Giới tính: Nam Tuổi: 45 Sơ cấp nghề

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM XUÂN TRÍ PHẠM XUÂN TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG QUANG VIÊN ĐẶNG QUANG VIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 42 Sơ cấp nghề

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH VƯƠNG LÊ THANH VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

14/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM XUÂN TRUNG PHẠM XUÂN TRUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

13/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THIỆN NGUYỄN VĂN THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

07/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THÀNH ĐẠT PHẠM THÀNH ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

06/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y GIÊDRA BUÔN KRÔNG Y GIÊDRA BUÔN KRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

28/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG NGUYÊN NGUYỄN CÔNG NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

28/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000-7.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH QUANG HÓA ĐINH QUANG HÓA Giới tính: Nam Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU PHƯỚC NGUYỄN HỮU PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

28/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN TÚ TRẦN VĂN TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 48 Sơ cấp nghề

28/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THANH HẢI PHẠM THANH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ TRUNG DŨNG HỒ TRUNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

24/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HỒNG THUẬT PHẠM HỒNG THUẬT Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

16/09/2020

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN VĂN TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trung cấp nghề

16/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ VĂN CƯỜNG VÕ VĂN CƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trung cấp nghề

15/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LÂM NGUYỄN VĂN LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trung cấp nghề

15/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KHẮC VƯƠNG NGUYỄN KHẮC VƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN CHUNG NGUYỄN VĂN CHUNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÁ ĐỨC NGUYỄN BÁ ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 54 Sơ cấp nghề

14/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THẾ HOÀNG ĐINH THẾ HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC TÌNH TRẦN QUỐC TÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VINH KHOA TRẦN VINH KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

11/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 16 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ TẤN PHONG ĐỖ TẤN PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 41 Sơ cấp nghề

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỨC THỊNH LÊ ĐỨC THỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trung cấp nghề

10/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH