DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THANH PHƯỚC ĐINH THANH PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

16/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG NGHĨA NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

15/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 5000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU BÁ PHONG LƯU BÁ PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

11/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THUẬN NGUYỄN VĂN THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU PHƯỚC CƯỜNG LƯU PHƯỚC CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y CƯỜNG ÊNUÔL Y CƯỜNG ÊNUÔL Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN ÁNH NGUYỄN VĂN ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 43 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG TRỌNG NGHĨA HOÀNG TRỌNG NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LÊ NGỌC HUY NGUYỄN LÊ NGỌC HUY Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH VĂN SONG ĐINH VĂN SONG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH QUÝ LÊ THANH QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 22 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH TUẤN TRẦN ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG HUY PHƯƠNG DƯƠNG HUY PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 1820 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HIÊM HMOK Y HIÊM HMOK Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỮU HÙNG TRẦN HỮU HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG HỮU THI ĐẶNG HỮU THI Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MINH ĐỨC LÊ MINH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 44 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG HỮU MINH ĐẶNG HỮU MINH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGUYÊN PHONG TRẦN NGUYÊN PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN GIA SƠN ĐOÀN GIA SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

10/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG VŨ NGUYỄN QUANG VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

09/01/2019

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG CÔNG CHIẾN TRƯƠNG CÔNG CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

07/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐƯỜNG VĂN PHÚC ĐƯỜNG VĂN PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

07/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRỌNG SƠN LÊ TRỌNG SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

26/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TUẤN NGUYỄN VĂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 48 Sơ cấp nghề

21/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG ĐỨC KHƯƠNG NÔNG ĐỨC KHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

20/12/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 - 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH DUY NGUYỄN ĐÌNH DUY Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

19/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN ĐỨC NGUYỄN XUÂN ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

17/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN CHÂU NGUYỄN VĂN CHÂU Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

12/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH NGỌC HẢI HUỲNH NGỌC HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

10/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH