DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI TRỌNG QUÝ BÙI TRỌNG QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

05/02/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HÒA NGUYỄN VĂN HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trung cấp nghề

19/01/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ XUÂN VINH HỒ XUÂN VINH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trung cấp nghề

02/01/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ANH VŨ LÊ ANH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

26/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.500.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN HÀO LÊ VĂN HÀO Giới tính: Nam Tuổi: 53 Sơ cấp nghề

26/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC VƯƠNG NGUYỄN QUỐC VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

21/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM GIANG TÚ PHẠM GIANG TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 44 Sơ cấp nghề

20/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÁ BẰNG NGUYỄN BÁ BẰNG Giới tính: Nam Tuổi: 47 Sơ cấp nghề

18/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN HẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

18/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ TẤN DŨNG ĐỖ TẤN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

11/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 - 6.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THẾ PHONG ĐẶNG THẾ PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

11/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THẾ ANH PHAN THẾ ANH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

08/12/2017

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000đ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THANH THÁI PHẠM THANH THÁI Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

08/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH LUÂN NGUYỄN THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BIÊN VĂN NGHĨA BIÊN VĂN NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN CHÍNH LÊ XUÂN CHÍNH Giới tính: Nam Tuổi: 40 Sơ cấp nghề

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN HẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

04/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ĐÌNH HÙNG HOÀNG ĐÌNH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Sơ cấp nghề

30/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 - 6.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN VĂN TÙNG ĐOÀN VĂN TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Sơ cấp nghề

30/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN PHƯƠNG ÚY PHAN PHƯƠNG ÚY Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

30/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH NHÂN NGUYỄN THÀNH NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

29/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DƯ NGUYỄN DƯ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

29/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG MỘNG LONG TĂNG MỘNG LONG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

27/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC DŨNG NGUYỄN ĐỨC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

24/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH CÔNG NGUYỄN MINH CÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

24/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN VIỆT NGUYỄN VĂN VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

24/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI VĂN CƯỜNG BÙI VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

23/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000 - 7.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀI NAM NGUYỄN HOÀI NAM Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

21/11/2017

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN KHÁNH PHẠM VĂN KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

21/11/2017

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6.000.000đ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ XUÂN TÙNG VŨ XUÂN TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

21/11/2017

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7.000.000đ
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH