DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SI MON ÊBAN Y SI MON ÊBAN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

13/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀNG LONG LÊ HOÀNG LONG Giới tính: Nam Tuổi: 47 Sơ cấp nghề

13/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN THƯƠNG PHẠM VĂN THƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

13/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG DUY TIẾN LƯƠNG DUY TIẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

09/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH XUÂN MẠNH HUỲNH XUÂN MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

07/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĨNH THÁI TRẦN VĨNH THÁI Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

05/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VĂN ANH HOÀNG VĂN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

02/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUÝ PHONG NGÔ QUÝ PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

29/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN HIỆP PHẠM VĂN HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

29/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HÙNG NGUYỄN VĂN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

25/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN TIẾN DƯƠNG VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

25/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ SỸ SƠN NGÔ SỸ SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

24/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC THÀNH NGUYỄN NGỌC THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HỖN AYUN Y HỖN AYUN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN DƯƠNG PHẠM VĂN DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH HIỆP TRẦN ĐÌNH HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

10/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH QUANG KHÁNH HUỲNH QUANG KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

09/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRẦN ĐỨC NGUYỄN TRẦN ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

03/10/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI VĂN TRUNG MAI VĂN TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

03/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC DŨNG NGUYỄN NGỌC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

28/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ luong van hao luong van hao Giới tính: Nam Tuổi: 18 11/12

27/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5-7 trieu
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y JIP NIÊ Y JIP NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

27/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH TẤN TRỌNG HUỲNH TẤN TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

27/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÂN TRỌNG HIẾU THÂN TRỌNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

26/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN DŨNG HÀ VĂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

25/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VŨ MINH HOÀNG HỒ VŨ MINH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

25/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN BÁ HÙNG VĂN BÁ HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

18/09/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HẠNH NGUYỄN VĂN HẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Cao đẳng nghề

05/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH LUÔN TRẦN MINH LUÔN Giới tính: Nam Tuổi: 34 09/12

25/07/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 9000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 4 năm

DANH MỤC NGÀNH