DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO LONG VỸ ĐÀO LONG VỸ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

23/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG ĐỨC HUY NÔNG ĐỨC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

16/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN HỌC DƯƠNG VĂN HỌC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

01/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÙI ÁNH NGỌC NGUYỄN BÙI ÁNH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

26/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ HIỀN TRỊNH THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

25/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ BÍCH HẰNG PHAN THỊ BÍCH HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

03/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ LINH NGUYỄN THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HUYỀN NHUNG TRẦN HUYỀN NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NINH THỊ NHƯ PHƯỢNG NINH THỊ NHƯ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THANH THÚY NGÔ THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÀ VY NGUYỄN THỊ HÀ VY Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ LIỄU ĐỖ THỊ LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN ANH NGUYỄN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THÚY HỒNG PHAN THỊ THÚY HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 6000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ MINH THANH VÕ MINH THANH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TRUNG HIẾU PHAN TRUNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI VĂN BẰNG MAI VĂN BẰNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI HOÀNG TÚ NHI BÙI HOÀNG TÚ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MẾN NGUYỄN THỊ MẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÍCH NGÂN LÊ THỊ BÍCH NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TUẤN VŨ LÊ TUẤN VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 46 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ BÍCH TRÂM PHAN THỊ BÍCH TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH ĐỨC NGUYỄN MINH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

16/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRINH NGUYỄN THỊ TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

15/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN LÊ NHƯ QUỲNH TRẦN LÊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

21/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH CƯỜNG TRẦN ĐÌNH CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ HOÀNG PHÚC VŨ HOÀNG PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG LÊ ANH THƯ HOÀNG LÊ ANH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

05/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ THÙY TIÊN ĐINH THỊ THÙY TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

16/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HỒNG NHUNG VŨ THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 - 7.000.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH