DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRI PHƯƠNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NHƯ THÙY PHẠM THỊ NHƯ THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

04/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Sinh viên (đang học)

19/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC TÂM TRẦN NGỌC TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Trên 15tr
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH THỦY PHẠM THỊ THANH THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

26/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG THIỆN THANH NGUYỄN HOÀNG THIỆN THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TẤN THỊNH LÊ TẤN THỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

06/06/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ NHUNG VŨ THỊ NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thương Lượng
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ NGỌC PHƯƠNG TRANG VŨ NGỌC PHƯƠNG TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ TƯ ĐOÀN THỊ TƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

26/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THỊ HỒNG NHUNG QUÁCH THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

09/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO LONG VỸ ĐÀO LONG VỸ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

23/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG ĐỨC HUY NÔNG ĐỨC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

16/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÙI ÁNH NGỌC NGUYỄN BÙI ÁNH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

26/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ HIỀN TRỊNH THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

25/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ BÍCH HẰNG PHAN THỊ BÍCH HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

03/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ LINH NGUYỄN THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HUYỀN NHUNG TRẦN HUYỀN NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NINH THỊ NHƯ PHƯỢNG NINH THỊ NHƯ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THANH THÚY NGÔ THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÀ VY NGUYỄN THỊ HÀ VY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ LIỄU ĐỖ THỊ LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 49 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN ANH NGUYỄN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THÚY HỒNG PHAN THỊ THÚY HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 6000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI HOÀNG TÚ NHI BÙI HOÀNG TÚ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MẾN NGUYỄN THỊ MẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÍCH NGÂN LÊ THỊ BÍCH NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TUẤN VŨ LÊ TUẤN VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 47 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ BÍCH TRÂM PHAN THỊ BÍCH TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

20/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH