DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG HỮU SƠN LƯƠNG HỮU SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH HƯNG NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỀU VĂN BẢO KIỀU VĂN BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

30/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THI VĂN NGHĨA THI VĂN NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN PHỐ PHAN PHỐ Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ VĂN BIÊN TÔ VĂN BIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN TUÂN LÊ VĂN TUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ XUÂN HẢI HỒ XUÂN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG MINH TỚI DƯƠNG MINH TỚI Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trung cấp nghề

12/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ĐỨC TÂN PHAN ĐỨC TÂN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGỌC SANG LÊ NGỌC SANG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC THÀNH NGUYỄN ĐỨC THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN ANH NGUYỄN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC HƯNG NGUYỄN QUỐC HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO ĐỨC ANH ĐÀO ĐỨC ANH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUANG HẠ LÊ QUANG HẠ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 15.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ ANH NGUYÊN HÀ ANH NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

18/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUANG HẠ LÊ QUANG HẠ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

07/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 15000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG LONG NGUYỄN QUANG LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG VĂN TIẾN LƯƠNG VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BẢO THƠ NGUYỄN BẢO THƠ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN ĐẠT PHAN VĂN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 400000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HỒNG NGỌC PHẠM HỒNG NGỌC Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN QUÂN NGUYỄN VĂN QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TẤN SANG LÊ TẤN SANG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH NGỌC BẢO HUỲNH NGỌC BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

03/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN NHẬT TRẦN VĂN NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 4 tháng

DANH MỤC NGÀNH