DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ANH DŨNG HOÀNG ANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VĂN ĐỒNG ĐẶNG VĂN ĐỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

02/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN LINH LÊ VĂN LINH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

30/06/2018

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH TẤN TRẦN ĐÌNH TẤN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Năng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC DŨNG NGUYỄN QUỐC DŨNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y THUN MLÔ Y THUN MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG HẢI NGUYỄN QUANG HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

03/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TUNG BUÔN KRÔNG Y TUNG BUÔN KRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

05/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ NGỌC TRUNG HỒ NGỌC TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ BÙI VĂN NHƯ MỸ LÊ BÙI VĂN NHƯ MỸ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM MƯỜI PHẠM MƯỜI Giới tính: Nam Tuổi: 48 Sơ cấp nghề

23/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000 VNĐ
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 8 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỮU TRUNG TRẦN HỮU TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

05/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ĐÌNH THẢO HOÀNG ĐÌNH THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC DŨNG NGUYỄN QUỐC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000-7000000 VNĐ
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH VĂN LAM TRỊNH VĂN LAM Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG PHƯỚC NGUYỄN QUANG PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

03/08/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH TÀI TRẦN ANH TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐẠI LƯỢNG TRẦN ĐẠI LƯỢNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

05/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000 VNĐ
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO MINH TRUNG ĐÀO MINH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4-6 triệu VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH DŨNG TRẦN ANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC KHOA NGUYỄN NGỌC KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI HOÀNG VINH BÙI HOÀNG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Cao đẳng nghề

04/05/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ VĂN SÁNG VÕ VĂN SÁNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/05/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG KIM CƯƠNG HOÀNG KIM CƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

26/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG NGỌC TRÍ DƯƠNG NGỌC TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/04/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN QUÝ NGUYỄN VĂN QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Cao đẳng nghề

03/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH TRUNG NGUYỄN THÀNH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

07/03/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 5000000 VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THẾ HẠNH PHAN THẾ HẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Cao đẳng nghề

03/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYEN VIET CUONG NGUYEN VIET CUONG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

27/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC KHOA NGUYỄN NGỌC KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

26/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH