DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN HIỂN PHẠM VĂN HIỂN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

13/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG ANH SÔN TRƯƠNG ANH SÔN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG TRƯỜNG GIANG DƯƠNG TRƯỜNG GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Cao đẳng nghề

26/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN HOÀNG TRẦN VĂN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG CÔNG LUẬT TRƯƠNG CÔNG LUẬT Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ VĂN TOÀN VŨ VĂN TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

18/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THOẠI NGUYỄN VĂN THOẠI Giới tính: Nam Tuổi: 30 Không yêu cầu

17/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN HÙNG NGUYỄN TUẤN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGHIÊM QUANG TRUNG NGHIÊM QUANG TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 18 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH VIỆT NGUYỄN THANH VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trung cấp nghề

15/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC HƯNG NGUYỄN QUỐC HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Kỹ thuật viên

08/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10trieu đen 12trieu
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH XUÂN LUẬN TRỊNH XUÂN LUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

20/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG NĂNG NGUYỄN TRỌNG NĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 57 Tốt nghiệp Trung cấp

05/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 13 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN HIẾU PHAN VĂN HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG LONG NGUYỄN HOÀNG LONG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

04/01/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ÁNH QUÝ VŨ ÁNH QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN CƯỜNG LÊ VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

15/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MẠNH CƯỜNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TIÊU TẤN PHÁT TIÊU TẤN PHÁT Giới tính: Nam Tuổi: 22 Cao đẳng nghề

08/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐĂNG KHOA TRẦN ĐĂNG KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG VĂN ỨNG NÔNG VĂN ỨNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

26/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THANH ĐỨC VÕ THANH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

03/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THANH ĐỨC VŨ THANH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỀU VĨ KIỀU VĨ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH CÔNG NGUYỄN HẢI NAM ĐINH CÔNG NGUYỄN HẢI NAM Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THẾ TIẾN NGUYỄN THẾ TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 24 12/12

11/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HIẾU BUÔN YĂ Y HIẾU BUÔN YĂ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

31/05/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH LUÂN NGUYỄN THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

19/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐÌNH KIÊN VŨ ĐÌNH KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH