DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH LUÂN NGUYỄN THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

19/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐÌNH KIÊN VŨ ĐÌNH KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TUYỀN BYĂ Y TUYỀN BYĂ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

08/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THÀNH VIÊN ĐỖ THÀNH VIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CẢNH NGUYỄN CẢNH Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

02/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI VIẾT THẢO THÁI VIẾT THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 39 Sơ cấp nghề

10/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ TẤN PHÚC NGÔ TẤN PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHẾ NGỌC MẠNH CHẾ NGỌC MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng nghề

06/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y BOY ÊNUOL Y BOY ÊNUOL Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/02/2019

Khu vực làm:
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VŨ ANH ĐỨC PHẠM VŨ ANH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

06/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 7000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG MINH TUẤN NÔNG MINH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN THỦY NGUYỄN XUÂN THỦY Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC THẤT NGUYỄN QUỐC THẤT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Buôn Đôn
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ TUẤN ANH ĐỖ TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

08/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI QUỐC VIỆT BÙI QUỐC VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH THẢO TRẦN THANH THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/06/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN THANH NGUYỄN XUÂN THANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

17/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ÚT MLÔ Y ÚT MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

02/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH PHƯƠNG VÕ ĐÌNH PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ VĂN TƯỞNG VŨ VĂN TƯỞNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

28/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH BÌNH TRẦN THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ TRƯỜNG SƠN LÝ TRƯỜNG SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

27/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH