DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN CƯỜNG PHẠM VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN HOÀNG PHẠM VĂN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

05/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN THIỆN DƯƠNG VĂN THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

29/09/2021

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH DŨNG NGUYỄN ĐÌNH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 2020 Tốt nghiệp Trung cấp

28/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN ANH NGUYỄN TẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THĂNG NGUYỄN VĂN THĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

18/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN HÙNG TRẦN VĂN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 48 Trung cấp nghề

15/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HÙNG NGUYỄN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 9000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG MINH ĐẠT HOÀNG MINH ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng nghề

17/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NÊN NGUYỄN NÊN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Súp
- Huyện Cư Mgar
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VIỆT PHƯƠNG HÀ VIỆT PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng nghề

09/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ DANH LAM LÊ DANH LAM Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

07/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 9000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG NHƯ THĂNG DƯƠNG NHƯ THĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 15000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TIẾN CHUNG NGUYỄN TIẾN CHUNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỊNH BẢO QUỐC NGUYỄN TRỊNH BẢO QUỐC Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

18/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN VIỆT NGUYỄN VĂN VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG CÔNG HIẾU ĐẶNG CÔNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 7000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN TÙNG TRẦN VĂN TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG HUY NGUYỄN CÔNG HUY Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN VĂN HẬU ĐOÀN VĂN HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

04/11/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ANH TUẤN VŨ ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

02/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN HIỂN PHẠM VĂN HIỂN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

13/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG ANH SÔN TRƯƠNG ANH SÔN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG TRƯỜNG GIANG DƯƠNG TRƯỜNG GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng nghề

26/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN HOÀNG TRẦN VĂN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG CÔNG LUẬT TRƯƠNG CÔNG LUẬT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ VĂN TOÀN VŨ VĂN TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

18/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THOẠI NGUYỄN VĂN THOẠI Giới tính: Nam Tuổi: 31 Không yêu cầu

17/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN HÙNG NGUYỄN TUẤN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGHIÊM QUANG TRUNG NGHIÊM QUANG TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 18 năm

DANH MỤC NGÀNH