DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VŨ ANH ĐỨC PHẠM VŨ ANH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

06/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 7000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG MINH TUẤN NÔNG MINH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN THỦY NGUYỄN XUÂN THỦY Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC THẤT NGUYỄN QUỐC THẤT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Buôn Đôn
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ TUẤN ANH ĐỖ TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

08/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI QUỐC VIỆT BÙI QUỐC VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH THẢO TRẦN THANH THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/06/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG ĐỨC TIẾN LƯƠNG ĐỨC TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN THANH NGUYỄN XUÂN THANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

17/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ÚT MLÔ Y ÚT MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

02/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH PHƯƠNG VÕ ĐÌNH PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ VĂN TƯỞNG VŨ VĂN TƯỞNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

28/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH BÌNH TRẦN THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ TRƯỜNG SƠN LÝ TRƯỜNG SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

27/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THANH ĐỨC VÕ THANH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY QUÂN NGUYỄN DUY QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10.000.000 VNĐ
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC NGỌC SƠN NGUYỄN ĐỨC NGỌC SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000-5.000.000 VNĐ
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN VIỆT NGUYỄN VĂN VIỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/10/2017

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000.000đ
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN THÔNG PHẠM VĂN THÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

09/08/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ QUỐC HUY VÕ QUỐC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng nghề

08/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000 VNĐ
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐẠI VƯƠNG VŨ ĐẠI VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/05/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: trên 6000000 VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ANH TUẤN VŨ ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VŨ ANH ĐỨC PHẠM VŨ ANH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trung cấp nghề

11/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 6000000 VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HÙNG NGUYỄN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000 VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HÙNG NGUYỄN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000 VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN HÙNG NGUYỄN XUÂN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

27/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 5000000 VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THANH VŨ HUỲNH THANH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG NHƯ THĂNG DƯƠNG NHƯ THĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH