DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TỐ NGA NGUYỄN THỊ TỐ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KHUẤT KHÁNH CHI KHUẤT KHÁNH CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ TRỌNG TÌNH ĐỖ TRỌNG TÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DƯƠNG NIÊ H DƯƠNG NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN QUANG TRUNG PHAN QUANG TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

20/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN DŨNG PHAN VĂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

04/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HỒNG NHUNG PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRỌNG TẤN LÊ TRỌNG TẤN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ XUÂN THANH HỒ XUÂN THANH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

05/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 - 6.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THƯƠNG TRẦN THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

23/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ MINH THƯ ĐỖ MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y NHÂN NIÊ Y NHÂN NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/08/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HUYỀN LÊ THỊ THU HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THỦY VÕ THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

01/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÌU MINH TUẤN CHÌU MINH TUẤN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 12/12

21/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HIÊN ĐINH THỊ HIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU THỊ MINH TÂM TRIỆU THỊ MINH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận 7 đến 10tr
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y WIN NIÊ Y WIN NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH