DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH NAM NGUYỄN THÀNH NAM Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU DŨNG NGUYỄN HỮU DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LÊ THẮM TRẦN THỊ LÊ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TỐ NGA NGUYỄN THỊ TỐ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ TRỌNG TÌNH ĐỖ TRỌNG TÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DƯƠNG NIÊ H DƯƠNG NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN QUANG TRUNG PHAN QUANG TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

20/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HỒNG NHUNG PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 6 năm

DANH MỤC NGÀNH