DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TÍNH NGUYỄN VĂN TÍNH Giới tính: Nam Tuổi: 59 Tốt nghiệp Đại học

07/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ĐAM NIÊ Y ĐAM NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

26/08/2021

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MINH CHỈNH LÊ MINH CHỈNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

02/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU THANH HUY CHU THANH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI NHẬT TRƯỜNG MAI NHẬT TRƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN HÒA HÀ VĂN HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trung cấp nghề

07/06/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU QUANG LIÊM CHÂU QUANG LIÊM Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

08/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH PHÚC THƯỢNG QUÁCH PHÚC THƯỢNG Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VIẾT QUÂN NGUYỄN VIẾT QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ THANH NHÀN HỒ THỊ THANH NHÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG TRUNG TRẦN QUANG TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRINH TRẦN THỊ TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẬU THỊ CẨM LY ĐẬU THỊ CẨM LY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.0000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THÁI NGUYỄN VĂN THÁI Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN XUÂN CHƯƠNG PHAN XUÂN CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG TÚ NGUYỄN ĐĂNG TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG TÚ NGUYỄN ĐĂNG TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀNG PHÚ LÊ HOÀNG PHÚ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC THÀNH NGUYỄN NGỌC THÀNH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ VĂN HẢI TẠ VĂN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 52 Tốt nghiệp Đại học

27/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ CHI ĐỖ THỊ CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000-6.000.000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN HỒNG TRẦN VĂN HỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

25/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NEC NIÊ BUÔN RIT H NEC NIÊ BUÔN RIT Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU THỊ KIM LIÊN CHÂU THỊ KIM LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

26/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ZUÊN NIÊ KDĂM H ZUÊN NIÊ KDĂM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ MINH THẮNG VÕ MINH THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trung cấp nghề

07/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MỄ VĂN KINH MỄ VĂN KINH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN NGỌC CHƯƠNG ĐOÀN NGỌC CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIỀU DIỄM LÊ THỊ KIỀU DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRẦN HIỆP THƯƠNG LÊ TRẦN HIỆP THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

12/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH