DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công tác xã hội

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO THỊ HUYNH CAO THỊ HUYNH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN ANH TRẦN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN ANH TRẦN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H TAI KSƠR H TAI KSƠR Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ TUYẾT LƯƠNG THỊ TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU THỊ THÚY HOÀNG CHU THỊ THÚY HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ QUYÊN HỒ THỊ QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ THANH THÚY MAI THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TRƯỜNG PHAN TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 1822 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: 7 năm

DANH MỤC NGÀNH