DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THU HOÀI BÙI THỊ THU HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THÙY LINH PHAN THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

02/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN NAM CHÂU PHAN NAM CHÂU Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHUNG TRẦN THỊ NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

18/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ BÉ PHẠM THỊ BÉ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THÁI VIỆT HÀ THÁI VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 - 6.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LÊ KIỀU TRANG NGUYỄN LÊ KIỀU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN TỚI NGUYỄN XUÂN TỚI Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM HÒA TRẦN THỊ KIM HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

01/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG THỊ THẢO TĂNG THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

10/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HÔNG LINH PHAN THỊ HÔNG LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000đ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

02/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ NHƯ THẢO HỒ NHƯ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THẢO LY NGUYỄN THỊ THẢO LY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ TẤN MỸ VÕ TẤN MỸ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƠ NGUYỄN THỊ THƠ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

20/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ CÔNG BIÊN VÕ CÔNG BIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÒA NGUYỄN THỊ HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ LIÊN PHAN THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

09/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-5000000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH KIM TRUYỀN HUỲNH KIM TRUYỀN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ VÂN ANH NGUYỄN THỊ VÂN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ HẠNH BÙI THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHUNG TRẦN THỊ NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

07/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÒ THỊ XUÂN HUYÊN HÒ THỊ XUÂN HUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: trên 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HẢI NGUYỄN THANH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

06/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGUYỄN THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ LAN ANH ĐÀO THỊ LAN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

18/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH