DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HỒNG NGUYỄN THỊ THU HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MJAO Y THUẬN MJAO Y THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

18/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUÝ NGUYỄN THỊ QUÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN VĂN NGHĨA ĐOÀN VĂN NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

08/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THU SƯƠNG PHAN THỊ THU SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÚC LY NGUYỄN THỊ TRÚC LY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận.>3.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

25/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU BA TRẦN THỊ THU BA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4000000 - 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỄM NGUYỄN THỊ DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ LINH HOÀNG THỊ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN THÂN NGUYỄN XUÂN THÂN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THƯ PHẠM THỊ THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH HIẾU TRẦN MINH HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YẾN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Năng
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN PHÚC NGUYÊN PHẠM VĂN PHÚC NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC VIỆT NGUYỄN QUỐC VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THÚY MAI HÀ THÚY MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

09/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000đ - 7.000.000đ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ DIỆU TRANG HỒ THỊ DIỆU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƯƠNG NGUYỄN THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẢO NGUYỄN THỊ HẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

10/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MỸ HẠNH TRẦN THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

04/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ LAN HƯƠNG NGÔ THỊ LAN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ KIM HOÀN HOÀNG THỊ KIM HOÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙi THỊ DIỆU BÙi THỊ DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH THẢO NGUYỄN THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LOAN TRẦN THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH HÂN NGUYỄN THỊ BÍCH HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 - 5.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Mỹ Hạnh Ngô Thị Mỹ Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000-5.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THUẬN TRẦN THỊ THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

26/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH