DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ NGỌC LOAN HỒ THỊ NGỌC LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI NGỌC  HỒNG HẢO BÙI NGỌC HỒNG HẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ QUỲNH TRANG LÊ THỊ QUỲNH TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ MINH HIẾU PHAN THỊ MINH HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

26/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7500000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN THÂN NGUYỄN XUÂN THÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ ĐÌNH THI HỒ ĐÌNH THI Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ DUYÊN LÊ THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIỂU NGUYỄN THỊ KIỂU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ MỸ LINH BÙI THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

06/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4.000.000 - 5.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ TRỌNG QUYẾT VŨ TRỌNG QUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

31/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HỒNG THU TRẦN THỊ HỒNG THU Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 - 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÙY TRANG TRẦN THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận4.000.000đ
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ CẨM DUNG NGUYỄN THỊ CẨM DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

19/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H MUEN BYA H MUEN BYA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHUNG TRẦN THỊ NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ THANH HUỲNH THỊ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận.>3.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ LỆ HUYỀN VÕ THỊ LỆ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN THỊ BÌNH VĂN THỊ BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀM THỊ HOA ĐÀM THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

30/06/2018

Khu vực làm:
- Huyện Ea Súp
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HOÀNG NHI TRƯƠNG THỊ HOÀNG NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI NGUYỄN ĐỨC TOÀN BÙI NGUYỄN ĐỨC TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

23/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HỒNG NGUYỄN THỊ THU HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MJAO Y THUẬN MJAO Y THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

18/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUÝ NGUYỄN THỊ QUÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN VĂN NGHĨA ĐOÀN VĂN NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

08/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THU SƯƠNG PHAN THỊ THU SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÚC LY NGUYỄN THỊ TRÚC LY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận.>3.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

25/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU BA TRẦN THỊ THU BA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4000000 - 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH