DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ CHUNG THỦY LÊ CHUNG THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HÒA VÕ THỊ HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU THỊ THU THẢO CHU THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng nghề

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRƯƠNG THỊ THU THẢO LÊ TRƯƠNG THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ PHƯỢNG HUỲNH THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI ĐỖ HỒNG NGA BÙI ĐỖ HỒNG NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

01/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ LÊ BẢO TRINH VÕ LÊ BẢO TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000-7.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ NGUYỆT ĐẶNG THỊ NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG QUỐC NGUYỄN ĐĂNG QUỐC Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ NGỌC DƯƠNG THỊ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỒNG NGỌC TRẦN HỒNG NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỒNG NGỌC TRẦN HỒNG NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ OANH KIỀU BÙI THỊ OANH KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ NGỌC BÍCH TRỊNH THỊ NGỌC BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 0 Tốt nghiệp Đại học

29/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ NGỌC HÒA HỒ NGỌC HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRÂM NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

23/07/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH TRÚC TRẦN THỊ THANH TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI THANH NGUYỄN THỊ HOÀI THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

08/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM NGỌC NGUYỄN THỊ KIM NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG MINH PHỤNG NGUYỄN HOÀNG MINH PHỤNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH VIỆT HỒNG ĐINH VIỆT HỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 50 Tốt nghiệp Đại học

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ NGỌC QUỲNH TRÂN VÕ NGỌC QUỲNH TRÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ HỒNG TRỊNH THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ ĐÌNH THỌ TẠ ĐÌNH THỌ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

23/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỘNG VÂN LÊ THỊ MỘNG VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LÂM VIÊU NGUYỄN LÂM VIÊU Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ BÍCH THỦY TRẦN THỊ BÍCH THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm

DANH MỤC NGÀNH