DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH TỊNH NGUYỄN ĐÌNH TỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRẦN ANH TÂM LÊ TRẦN ANH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THUÝ HẠNH LÊ THỊ THUÝ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THU THẢO NGUYỄN THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2021

Khu vực làm:
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THUÝ HẠNH LÊ THỊ THUÝ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG DỰ TRẦN QUANG DỰ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
- Huyện Krông Pắc
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU THỦY NGUYỄN THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

14/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ THÚY NGA HỒ THỊ THÚY NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THỊ KIM HOÀNG LÂM THỊ KIM HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

13/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KHÁNH QUỲNH GIAO NGUYỄN KHÁNH QUỲNH GIAO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU THỊ DIỆU MI LƯU THỊ DIỆU MI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-7000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG VƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 7000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HỮU TRÍ PHAN HỮU TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG NGUYỄN THỊ HỒNG THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NGỌC ÁNH VÕ THỊ NGỌC ÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 6000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN DƯƠNG NGUYỄN VĂN DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7-8000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN NGỌC KHẢI PHAN NGỌC KHẢI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

14/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VIỆT HỒNG HƯƠNG HOÀNG VIỆT HỒNG HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

01/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

31/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ NGỌC LOAN HỒ THỊ NGỌC LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THANH PHAN THỊ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 9 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGUYỄN ĐỨC THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

23/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

18/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ MỸ HẠNH NGÔ THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

16/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ THANH THẢO LƯƠNG THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DLAN ÊBAN H DLAN ÊBAN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỒNG MINH NGUYỄN HỒNG MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

27/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THANH TÙNG PHẠM THANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ MỸ TRANG PHẠM THỊ MỸ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH