DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ TÚ KHA PHAN THỊ TÚ KHA Giới tính: Nữ Tuổi: 18 12/12

20/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU THÚY TRẦN THỊ THU THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 21 12/12

20/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ ĐÌNH TUẤN NGÔ ĐÌNH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Không yêu cầu

20/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ THỊ HẢI SA LÝ THỊ HẢI SA Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

18/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THƠM VŨ THỊ THƠM Giới tính: Nữ Tuổi: 18 12/12

18/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ LAN VŨ THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Không yêu cầu

18/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ NGUYỆT LƯƠNG THỊ NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 37 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

15/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y THỊ Y THỊ Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

15/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KHẮC TRUNG NGUYỄN KHẮC TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 52 12/12

15/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC THẮNG NGUYỄN NGỌC THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 49 12/12

14/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO XUÂN DUY CAO XUÂN DUY Giới tính: Nam Tuổi: 22 Không yêu cầu

14/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SAVEN NIÊ KDĂM Y SAVEN NIÊ KDĂM Giới tính: Nam Tuổi: 21 Không yêu cầu

14/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y GÔLI AYUN Y GÔLI AYUN Giới tính: Nam Tuổi: 33 12/12

14/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ HÀNH HOÀNG THỊ HÀNH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 10/12

13/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU THỊ BIỂU TRIỆU THỊ BIỂU Giới tính: Nữ Tuổi: 35 10/12

13/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÓ BÍCH MÓ BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

13/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ THÚY VI HOÀNG THỊ THÚY VI Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÔNG NGUYỄN THỊ THÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 52 10/12

12/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ NGA HỒ THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 46 12/12

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÙY LINH LÊ THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 18 12/12

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN QUANG TRUNG PHAN QUANG TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 18 12/12

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẬU MINH HÒA ĐẬU MINH HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 18 12/12

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGA NGUYỄN THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 59 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

11/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THU HƯỜNG BÙI THỊ THU HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 12/12

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÁI BẢO NGỌC NGUYỄN THÁI BẢO NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 17 11/12

11/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ VĂN DU VÕ VĂN DU Giới tính: Nam Tuổi: 22 09/12

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MAI NGUYỄN THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 34 09/12

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN VŨ PHẠM VĂN VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 37 12/12

11/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HĂM ÊBAN Y HĂM ÊBAN Giới tính: Nam Tuổi: 27 12/12

11/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NHÀN BÙI THỊ NHÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Không yêu cầu

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH