DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH HÀN TRẦN THANH HÀN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4 triệu đến 6 triệu/tháng
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM XUÂN DŨNG PHẠM XUÂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ THIỆP NÔNG THỊ THIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ PHƯỢNG LÊ THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THUẬT NGUYỄN THỊ THUẬT Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ TẤN ANH VÕ TẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG THIÊN LẮK NGUYỄN ĐĂNG THIÊN LẮK Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỨC HOÀNG LÊ ĐỨC HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 20 Trung cấp nghề

03/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ANH CHIẾN LÊ ANH CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

26/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000.000 đến 5000.000
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ NHƯ NGỌC HỒ NHƯ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG QUANG PHỤC TRƯƠNG QUANG PHỤC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

09/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG CÔNG NGUYÊN HOÀNG CÔNG NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

28/04/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ TRANG HÒA NGÔ TRANG HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 3-5 triệu VND
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TIẾN LÂM NGUYỄN TIẾN LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000 VND
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HÒA LÊ THỊ HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Tin học/Kỹ thuật viên tin học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH