DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Người đưa thư, người giao hàng và người khuân vác hành lý-9621

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ ĐÌNH SƠN ĐỖ ĐÌNH SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 24 THPT

28/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5 triệu/tháng
Ngành: Người đưa thư, người giao hàng và người khuân vác hành lý-9621 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN BIÊN NGUYỄN VĂN BIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tiểu học

14/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-10 triệu/tháng
Ngành: Người đưa thư, người giao hàng và người khuân vác hành lý-9621 Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NHÂN NGUYỄN VĂN NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 33 THPT

25/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Người đưa thư, người giao hàng và người khuân vác hành lý-9621 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH PHÚC VINH ĐINH PHÚC VINH Giới tính: Nam Tuổi: 32 THCS

10/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Người đưa thư, người giao hàng và người khuân vác hành lý-9621 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y KÔN ÊNUÔL Y KÔN ÊNUÔL Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tiểu học

23/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Người đưa thư, người giao hàng và người khuân vác hành lý-9621 Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH