DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN MINH TRUNG TRẦN VĂN MINH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/10/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAM ĐÌNH KHÔI PHAM ĐÌNH KHÔI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Cao đẳng nghề

02/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY ÁNH NGUYỄN HUY ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Cao đẳng nghề

28/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG BÁ THUẬN PHÙNG BÁ THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SUM KRÔNG Y SUM KRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH QUỐC TÂN HUỲNH QUỐC TÂN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

30/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ MINH TIÊN NGÔ MINH TIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THANH BÌNH NGÔ THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

21/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH NHẬT NGUYỄN MINH NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

07/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH NGỌC LONG ĐINH NGỌC LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LŨY NGUYỄN VĂN LŨY Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Bông
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUANG DIỆM NGÔ QUANG DIỆM Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Trung cấp

03/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRỌNG PHƯỚC LÊ TRỌNG PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

02/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG HẢI LONG ĐẶNG HẢI LONG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HUỲNH CHÍ HIẾU LÊ HUỲNH CHÍ HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ SĨ BẮC LÊ SĨ BẮC Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/03/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG MINH TUẤN DƯƠNG MINH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN SONG LAM NGUYỄN SONG LAM Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

27/02/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI DOÃN BÌNH BÙI DOÃN BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

23/02/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH LUÂN NGUYỄN THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH HƯNG LÊ THANH HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHƯỚC NGUYỄN VĂN PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH AN NGUYỄN THÀNH AN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUỐC CƯỜNG NGÔ QUỐC CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Cao đẳng nghề

13/09/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG TUẤN TÚ LƯƠNG TUẤN TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trung cấp nghề

07/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐÌNH LUẬT VŨ ĐÌNH LUẬT Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-5000000 VNĐ
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ PHI HÙNG LÊ PHI HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000-7000000 VND
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ CÔNG NHỚ VÕ CÔNG NHỚ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

15/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VIẾT NAM PHẠM VIẾT NAM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

26/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VND
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm

DANH MỤC NGÀNH