DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ DOÃN TRƯỜNG LÊ DOÃN TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRUNG THÀNH NGUYỄN TRUNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ SƠN THẮNG VÕ SƠN THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM BÁ TẠO PHẠM BÁ TẠO Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG KHẮC QUÂN HOÀNG KHẮC QUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU BÌNH NGUYỄN HỮU BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ HỮU TIẾN ĐỖ HỮU TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC DŨNG NGUYỄN QUỐC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐĂNG KHOA PHẠM ĐĂNG KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THI NGUYỄN VĂN THI Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

22/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỒNG SƠN NGUYỄN HỒNG SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

12/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG XUÂN TUẤN TRƯƠNG XUÂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỮU TÙNG TRẦN HỮU TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH DŨNG TRẦN ANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 6 Tốt nghiệp Trung cấp

25/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN LÊ CAO PHAN LÊ CAO Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

12/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐĂNG HIẾU TRẦN ĐĂNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

03/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI TOÀN KHÁNH BÙI TOÀN KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

03/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ THÀNH QUANG TẠ THÀNH QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG BÁ THUẬN PHÙNG BÁ THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SUM KRÔNG Y SUM KRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ MINH TIẾN NGÔ MINH TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THANH BÌNH NGÔ THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

21/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH NHẬT NGUYỄN MINH NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

07/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH NGỌC LONG ĐINH NGỌC LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LŨY NGUYỄN VĂN LŨY Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Bông
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUANG DIỆM NGÔ QUANG DIỆM Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

03/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH