DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH SANG LÊ THANH SANG Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.500.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN GIANG PHẠM VĂN GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

15/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5500000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN QUANG NGUYỄN VĂN QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG GIANG NGUYỄN HOÀNG GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Cao đẳng nghề

23/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG HƯNG NGUYỄN CÔNG HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

13/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY ÁNH NGUYỄN HUY ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng nghề

04/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC TỚI NGUYỄN NGỌC TỚI Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VIẾT NGUYÊN LÊ VIẾT NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trung cấp nghề

06/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ CÔNG BẮC LÊ CÔNG BẮC Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO CHÍ KIÊN ĐÀO CHÍ KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Trung cấp

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VĂN TÙNG ĐẶNG VĂN TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ KHÔI SƠN VÕ KHÔI SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trung cấp nghề

30/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐĂNG TÙNG LÊ ĐĂNG TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

03/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI NHẬT HUY BÙI NHẬT HUY Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

02/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÔNG NHỰT PHẠM ĐÔNG NHỰT Giới tính: Nam Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

28/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CAO CÁC NGUYỄN CAO CÁC Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

20/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH LỰC NGUYỄN MINH LỰC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

09/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TÀI MINH NGUYỄN TÀI MINH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Cao đẳng nghề

05/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN MINH TRUNG TRẦN VĂN MINH TRUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÒNG VĂN THƯ TÒNG VĂN THƯ Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH MINH THỰC NGUYỄN ĐÌNH MINH THỰC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HỮU MAI PHAN HỮU MAI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG KIÊN NGUYỄN TRỌNG KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HUY ĐẠT PHAN HUY ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRUNG DŨNG NGUYỄN TRUNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH NGUYÊN PHẠM ĐÌNH NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI QUANG TUẤN BÙI QUANG TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC QUỲNH PHẠM NGỌC QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

29/04/2020

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC HƯNG NGUYỄN QUỐC HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH