DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH LỰC NGUYỄN MINH LỰC Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

09/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TÀI MINH NGUYỄN TÀI MINH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Cao đẳng nghề

05/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN MINH TRUNG TRẦN VĂN MINH TRUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN CÔNG TỈNH VĂN CÔNG TỈNH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐĂNG DANH VÕ ĐĂNG DANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

26/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÒNG VĂN THƯ TÒNG VĂN THƯ Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CAO CÁC NGUYỄN CAO CÁC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN TÂM LÊ VĂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

06/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6-8 Triệu/Tháng.
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC THÁI TRẦN NGỌC THÁI Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH MINH THỰC NGUYỄN ĐÌNH MINH THỰC Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HỮU MAI PHAN HỮU MAI Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG KIÊN NGUYỄN TRỌNG KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HUY ĐẠT PHAN HUY ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRUNG DŨNG NGUYỄN TRUNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH NGUYÊN PHẠM ĐÌNH NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI QUANG TUẤN BÙI QUANG TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC QUỲNH PHẠM NGỌC QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

29/04/2020

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y KĂM MLÔ Y KĂM MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ ANH NGUYÊN MÃ ANH NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

22/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MẠNH HÙNG LÊ MẠNH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC QUỲNH PHẠM NGỌC QUỲNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

21/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM BÁ NAM PHẠM BÁ NAM Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/03/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU ĐẠT NGUYỄN HỮU ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH AN NGUYỄN THÀNH AN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI QUỐC NHẬT BÙI QUỐC NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY PHƯƠNG NGUYỄN DUY PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

07/01/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-6.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TIẾN ĐẠT NGUYỄN TIẾN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC TRỰC NGUYỄN ĐỨC TRỰC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ CÔNG NHỚ VÕ CÔNG NHỚ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

14/10/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH