DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN LÊ CAO PHAN LÊ CAO Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

12/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY ÁNH NGUYỄN HUY ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng nghề

04/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐĂNG HIẾU TRẦN ĐĂNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

03/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI TOÀN KHÁNH BÙI TOÀN KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

03/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG NAM NGUYỄN HOÀNG NAM Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ THÀNH QUANG TẠ THÀNH QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG TÀI HOẠT VƯƠNG TÀI HOẠT Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

31/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN MINH TRUNG TRẦN VĂN MINH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/10/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY ÁNH NGUYỄN HUY ÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng nghề

28/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG BÁ THUẬN PHÙNG BÁ THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SUM KRÔNG Y SUM KRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH QUỐC TÂN HUỲNH QUỐC TÂN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

30/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ MINH TIÊN NGÔ MINH TIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THANH BÌNH NGÔ THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

21/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH NHẬT NGUYỄN MINH NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

07/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH NGỌC LONG ĐINH NGỌC LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LŨY NGUYỄN VĂN LŨY Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Bông
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUANG DIỆM NGÔ QUANG DIỆM Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

03/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRỌNG PHƯỚC LÊ TRỌNG PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

02/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG HẢI LONG ĐẶNG HẢI LONG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HUỲNH CHÍ HIẾU LÊ HUỲNH CHÍ HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ SĨ BẮC LÊ SĨ BẮC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/03/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG MINH TUẤN DƯƠNG MINH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN SONG LAM NGUYỄN SONG LAM Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

27/02/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI DOÃN BÌNH BÙI DOÃN BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

23/02/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH LUÂN NGUYỄN THÀNH LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH HƯNG LÊ THANH HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHƯỚC NGUYỄN VĂN PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: thỏa thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH AN NGUYỄN THÀNH AN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH