DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Người mang vác hàng-9333

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC DUY LÂM TRẦN NGỌC DUY LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 23 THPT

24/06/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7 triệu/tháng
Ngành: Người mang vác hàng-9333 Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN THẮNG LÊ XUÂN THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 THPT

12/09/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-10 triệu/tháng
Ngành: Người mang vác hàng-9333 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y WON NIÊ Y WON NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tiểu học

04/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Người mang vác hàng-9333 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH THIÊN NGUYỄN THANH THIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 26 THPT

07/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Người mang vác hàng-9333 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN TUẤN TRẦN VĂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 26 THCS

28/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Người mang vác hàng-9333 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y KHEN KNUL Y KHEN KNUL Giới tính: Nam Tuổi: 26 12/12

09/06/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Người mang vác hàng-9333 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VIẾT THỰC ĐỖ VIẾT THỰC Giới tính: Nam Tuổi: 43 Không yêu cầu

04/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Người mang vác hàng-9333 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THANH HOÀNG ĐẶNG THANH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 09/12

22/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Người mang vác hàng-9333 Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH