DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động trồng trọt-9201

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN NGỌC HÀ VĂN NGỌC Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

04/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động trồng trọt-9201 Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH