DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HÙNG NIÊ Y HÙNG NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

31/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỄN THỊ MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHAN PHƯƠNG THẢO NGUYỄN PHAN PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

22/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HUYỀN TRANG VÕ THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

12/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3500000 VNĐ
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H SƠ LIN NIÊ H SƠ LIN NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

09/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận3.500-4000.000
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KHẮC PHÚC NGUYỄN THỊ KHẮC PHÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H SƠ LIN NIÊ H SƠ LIN NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

18/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ HƯƠNG HÀ THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

12/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THUẬN NGUYỄN THỊ THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HUYỀN TRANG LÊ THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

04/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KNUL H RAM KNUL H RAM Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

25/09/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KNUL H'RAM KNUL H'RAM Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

07/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THỊ NHƯ QUỲ QUÁCH THỊ NHƯ QUỲ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

05/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH TÂM TRẦN THỊ THANH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

18/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRANG TRẦN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

22/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3- 3.5tr VND
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

13/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 3.500.000 VND
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HUYỂN LÊ THỊ THU HUYỂN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

20/01/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VND
Ngành: Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH