DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ SA LÊ THỊ SA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ HẰNG LƯƠNG THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

25/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XUÂN NGUYỄN THỊ XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẰNG NGUYỄN THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

02/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG ĐÌNH HẢI TRƯƠNG ĐÌNH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

23/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHONG NGUYỄN VĂN PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÂM ANH NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRANG NGUYỄN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ TÍNH ĐOÀN THỊ TÍNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH HẰNG LÊ THỊ THANH HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6500000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HÀ LÊ THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN HIẾU HẢO ĐOÀN HIẾU HẢO Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

09/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM NGA NGUYỄN THỊ KIM NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẬU THỊ SON ĐẬU THỊ SON Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

06/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6 triệu
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ VĨ TRANG BÙI THỊ VĨ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Bông
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MỸ HẠNH TRẦN THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÔNG THỊ NGA MÔNG THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

08/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG XUÂN VIÊN ĐẶNG XUÂN VIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ MINH TÂM HÀ MINH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HOA TRẦN THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

16/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HỒNG QUÂN LÊ HỒNG QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

26/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN QUỐC TÀI PHAN QUỐC TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THÁI VŨ ĐỨC HOÀNG THÁI VŨ ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

02/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU BẢO THƯƠNG LƯU BẢO THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NGỌC LIÊN BÙI THỊ NGỌC LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ LAN ANH LƯƠNG THỊ LAN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ ÁNH TUYẾT LÊ THỊ ÁNH TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

14/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH