DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ VUI LÊ THỊ VUI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

01/08/2018

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thi Thủy Tiên Nguyễn Thi Thủy Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000 - 5000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DUYÊN ANH NGUYỄN THỊ DUYÊN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 1819 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ ÁI XUÂN NGÔ THỊ ÁI XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ ÁI XUÂN NGÔ THỊ ÁI XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ YẾN LY VÕ THỊ YẾN LY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

05/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.500.000 trở lên
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ GIÀU MAI THỊ GIÀU Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Kỹ thuật viên

26/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẠNH DUYÊN NGUYỄN THỊ HẠNH DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUANG NGHĨA PHẠM QUANG NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THÁI VŨ ĐỨC HOÀNG THÁI VŨ ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000VNĐ
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC THANH PHẠM NGỌC THANH Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

09/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

02/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NINH THẾ MINH NINH THẾ MINH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ KIỀU OANH LƯƠNG THỊ KIỀU OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/04/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Năng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 6 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ MỸ LỘC HỒ THỊ MỸ LỘC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/04/2018

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ DIỄM CHÂU ĐOÀN THỊ DIỄM CHÂU Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TIẾN THÀNH NGUYỄN TIẾN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

21/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ VÂN HOÀNG THỊ VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ THU HỒ THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000-4.000.000 VNĐ
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIM THỦY LÊ THỊ KIM THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHƯỚC TRƯỜNG TRẦN PHƯỚC TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGHIÊM XUÂN TÂN NGHIÊM XUÂN TÂN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG XUÂN VIÊN ĐẶNG XUÂN VIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

16/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ THÁI LƯƠNG THỊ THÁI Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-5000000 VNĐ
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ KIM SÁNG HỒ THỊ KIM SÁNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/10/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DUNG NGUYỄN THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Năng
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀM VĂN LONG ĐÀM VĂN LONG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH