DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU BẢO THƯƠNG LƯU BẢO THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NGỌC LIÊN BÙI THỊ NGỌC LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ LAN ANH LƯƠNG THỊ LAN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ LÊ HOÀNG VŨ LÊ HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000-10.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 8 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LA THỊ MAI LA THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÙY VÂN LÊ THỊ THÙY VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-6.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG ĐỨC NGUYỄN CÔNG ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

27/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THẢO LY TRẦN THỊ THẢO LY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

26/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000-7.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH CAO KHƯƠNG ĐINH CAO KHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHƯƠNG LINH TRẦN PHƯƠNG LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THU THẢO PHAN THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY NGA NGUYỄN THỊ THÚY NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H RƯƠNG ADƠNG H RƯƠNG ADƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN QUÝ NGUYỄN VĂN QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THƯƠNG TRẦN THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THANH THẢO BÙI THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Trung cấp

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI XUÂN HOÀI BÙI XUÂN HOÀI Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN HÙNG PHẠM VĂN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/04/2020

Khu vực làm:
- Huyện Ea H'Leo
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

24/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ TRỌNG NHÂN LÝ TRỌNG NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH THƯ NGUYỄN ĐÌNH THƯ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC HƯỜNG NGUYỄN THỊ NGỌC HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO TIẾN HÀ ĐÀO TIẾN HÀ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN ANH TRẦN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

13/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XUÂN SAN NGUYỄN THỊ XUÂN SAN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

19/02/2020

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ HẢI YẾN ĐÀO THỊ HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

03/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH