DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KIM KHÁNH NGUYỄN KIM KHÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KIM KHÁNH NGUYỄN KIM KHÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THÚY VÂN LÂM THÚY VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGÂN HÀ TRẦN THỊ NGÂN HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC THANH NGUYỄN NGỌC THANH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HUY ĐỨC PHAN HUY ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HUY ĐỨC PHẠM HUY ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THIẾU NGUYỄN VĂN THIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TÚ ANH NGUYỄN TÚ ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIANG THẾ DƯƠNG GIANG THẾ DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI XUÂN TÂM BÙI XUÂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀI THƯƠNG LÊ HOÀI THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

11/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM THOA NGUYỄN THỊ KIM THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN QUẢNG NGUYỄN VĂN QUẢNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN ANH NGUYỄN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ BẢO NGỌC ĐỖ BẢO NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

02/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH LONG NGUYỄN MINH LONG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

27/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ KIỀU OANH PHẠM THỊ KIỀU OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ KIM ANH ĐINH THỊ KIM ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

15/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 7.000.000 - 8.000.000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHÚC NGUYỄN VĂN PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

19/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM CHI TRẦN THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

05/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HUYỀN NGUYỄN THỊ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ LÝ ĐINH THỊ LÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

02/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận.>3.000.000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ MỸ NGÀ BÙI THỊ MỸ NGÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

02/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3000000-5000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẠCH MAI SƠN BẠCH MAI SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

26/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ TUYẾT MAI VŨ THỊ TUYẾT MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

26/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ THỊ THU HÀ TẠ THỊ THU HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/04/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận >4000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H'THỦY KBUÔR H'THỦY KBUÔR Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

23/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH