DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THIẾU NGUYỄN VĂN THIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁM THỊ MINH HÒA CÁM THỊ MINH HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HIẾU NGUYỄN THỊ THANH HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

19/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIM NHUNG LÊ THỊ KIM NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TIẾN NGUYỄN VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN CÔNG BẢO TÚ TRẦN CÔNG BẢO TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y NOEL KTLA Y NOEL KTLA Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/11/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8-10.000.000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KIM KHÁNH NGUYỄN KIM KHÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KIM KHÁNH NGUYỄN KIM KHÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THÚY VÂN LÂM THÚY VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGÂN HÀ TRẦN THỊ NGÂN HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC THANH NGUYỄN NGỌC THANH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HUY ĐỨC PHAN HUY ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HUY ĐỨC PHẠM HUY ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THIẾU NGUYỄN VĂN THIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TÚ ANH NGUYỄN TÚ ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIANG THẾ DƯƠNG GIANG THẾ DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI XUÂN TÂM BÙI XUÂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀI THƯƠNG LÊ HOÀI THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM THOA NGUYỄN THỊ KIM THOA Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 10 năm

DANH MỤC NGÀNH