DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NHƯ PHAN THỊ NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

23/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VĂN LINH HỒ VĂN LINH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

07/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY TRANG NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H TÔNY KTLA H TÔNY KTLA Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

11/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VĂN LINH HỒ VĂN LINH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG TUẤN KỲ HOÀNG TUẤN KỲ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ MINH PHAN THỊ MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TÂN NIÊ Y TÂN NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

28/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH TUẤN MINH HUỲNH TUẤN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THÁI CHI TRƯƠNG THỊ THÁI CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ NGỌC THIÊN LÝ VÕ NGỌC THIÊN LÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

09/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH QUÝ NGUYỄN ĐÌNH QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH