DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC KHÁNH LÊ QUỐC KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

04/11/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 45000000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI NGỌC ÁNH BÙI NGỌC ÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LONG THỊ DUNG LONG THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TÚ NGA LÊ THỊ TÚ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ PHƯỢNG HOÀNG THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

28/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHAN THỊ SEN NHAN THỊ SEN Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH NHÀN NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG ĐỖ THỊ MỸ TRÂM TRƯƠNG ĐỖ THỊ MỸ TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

05/06/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Bông
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: thỏa thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KA LỆ MỸ NIÊ KA LỆ MỸ NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ PHƯƠNG HỒ THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THỊ HỒNG PHÙNG THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THI KHÁNH NGUYÊN NGUYỄN THI KHÁNH NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận.>3.000.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VIỆT DŨNG PHAN VIỆT DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 5 tháng

DANH MỤC NGÀNH