DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KA LỆ MỸ NIÊ KA LỆ MỸ NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

28/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ PHƯƠNG HỒ THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THỊ HỒNG PHÙNG THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THI KHÁNH NGUYÊN NGUYỄN THI KHÁNH NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận.>3.000.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM LOAN NGUYỄN THỊ KIM LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VIỆT DŨNG PHAN VIỆT DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HUYỀN TRANG LÊ THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ VĂN BA LÝ VĂN BA Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

07/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4-5tr VND
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ DUYÊN HOÀNG THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: 2 năm 9 tháng

DANH MỤC NGÀNH