DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sản xuất-4322

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ĐHUM NIÊ Y ĐHUM NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 34 THCS

11/07/2024

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 7.000.000
Ngành: Nhân viên sản xuất-4322 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG ĐỨC ĐIỆP ĐẶNG ĐỨC ĐIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 36 THCS

07/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Nhân viên sản xuất-4322 Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH