DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ sau thu hoạch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HIẾU NGUYỄN THỊ THU HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THU THẢO TRỊNH THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ DUY HOA TRẦN THỊ DUY HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y DJHANG ÊBAN Y DJHANG ÊBAN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

09/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ DIỄM LY TRẦN THỊ DIỄM LY Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ HUỆ LƯƠNG THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

18/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ XUÂN HÒA HỒ THỊ XUÂN HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: 7 năm

DANH MỤC NGÀNH