DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khoa học môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUANG TUẤN PHẠM QUANG TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

31/12/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ DƯ VIỆT LÊ THỊ DƯ VIỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/03/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH