DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khoa học môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH TUẤN TRẦN MINH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

07/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÚY LÊ THỊ THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU THÚY TRẦN THỊ THU THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

13/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 4500000
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUANG TUẤN PHẠM QUANG TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

31/12/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ DƯ VIỆT LÊ THỊ DƯ VIỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/03/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH