DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TRANG ĐÀI LÊ THỊ TRANG ĐÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VI VŨ TRẦN VI VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trung cấp nghề

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN LAN HƯƠNG NGUYỄN LAN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THU HÀ NÔNG THU HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

29/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN TÂM NGUYỄN XUÂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGUYỄN TƯỜNG VI LÊ NGUYỄN TƯỜNG VI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

13/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HUYỀN PHAN THỊ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI LINH NGUYỄN THỊ HOÀI LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGỤY THỊ QUỲNH MAI NGỤY THỊ QUỲNH MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI LINH NGUYỄN THỊ HOÀI LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

16/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH HUYỀN TRÂM HUỲNH HUYỀN TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ VŨ TRUNG DŨNG NGÔ VŨ TRUNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG PHAN THỊ VY ĐẶNG PHAN THỊ VY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

09/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LAN ANH TRẦN THỊ LAN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI PHAN MINH TRÀ BÙI PHAN MINH TRÀ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H LỊCH NIÊ H LỊCH NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DIỆU KBUÔR H DIỆU KBUÔR Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ BIỂN NÔNG THỊ BIỂN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VY THANH TUẤN VY THANH TUẤN Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ HẠNH HỒ THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

30/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUYÊN NGUYỄN THỊ QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ QUỲNH NGA TRỊNH THỊ QUỲNH NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HỒNG QUYÊN PHAN THỊ HỒNG QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGỌC HẢI TRƯƠNG NGỌC HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ LAN THANH ĐẶNG THỊ LAN THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THẢO VY PHAN THỊ THẢO VY Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

24/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VI KIM ĐẠI VI KIM ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

24/02/2020

Khu vực làm:
- Huyện Ea Súp
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN TRUNG TRẦN VĂN TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH