DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THANH XUÂN VÕ THANH XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH TÂM LÊ THỊ THANH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ HÀ PHƯƠNG NGÔ THỊ HÀ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ KHÁNH BÌNH NGÔ THỊ KHÁNH BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

06/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 6000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HẠNH NGUYÊN TRƯƠNG THỊ HẠNH NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TÂM NGUYỄN THỊ TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea H'Leo
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 6.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LƯƠNG LÊ THỊ LƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HẢI LÝ NGUYỄN HẢI LÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

08/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI XUÂN HUY MAI XUÂN HUY Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

05/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH LÊ THỊ DIỆU TÚ HUỲNH LÊ THỊ DIỆU TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

30/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HỒNG NHUNG LÊ THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

12/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ BÍCH THÙY BÙI THỊ BÍCH THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH NGÂN TRẦN THỊ THANH NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ BÌNH ĐỖ THỊ BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

15/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7-10000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 18 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH TRÁNG NGUYỄN MINH TRÁNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 12/12

15/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH QUÝ NGUYỄN ĐÌNH QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

08/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ THỊ LAN TÔ THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

08/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐỨC MINH VÕ ĐỨC MINH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

07/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM ANH NGUYỄN THỊ KIM ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

05/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H' RUP MLÔ H' RUP MLÔ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Năng
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỤY HOÀNG PHI NGÔ THỤY HOÀNG PHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ NGỌC HOA LÊ THỊ NGỌC HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

23/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ ĐỨC ANH ĐỖ ĐỨC ANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

08/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO XUÂN TUẤN CAO XUÂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC THỌ NGUYỄN ĐỨC THỌ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

21/01/2021

Khu vực làm:
- Huyện Ea H'Leo
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 11 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM HẠNH NGUYỄN THỊ KIM HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH