DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUYÊN NGUYỄN THỊ QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ QUỲNH NGA TRỊNH THỊ QUỲNH NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HỒNG QUYÊN PHAN THỊ HỒNG QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGỌC HẢI TRƯƠNG NGỌC HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ LAN THANH ĐẶNG THỊ LAN THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THẢO VY PHAN THỊ THẢO VY Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

24/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VI KIM ĐẠI VI KIM ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

24/02/2020

Khu vực làm:
- Huyện Ea Súp
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN TRUNG TRẦN VĂN TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THI LÊ THỊ THI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN THUẬN PHẠM VĂN THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

04/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TẤN DUY PHAN TẤN DUY Giới tính: Nam Tuổi: 2019 Tốt nghiệp Đại học

29/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN KHOA PHẠM VĂN KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

24/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 12 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HỒNG QUYÊN PHẠM THỊ HỒNG QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

16/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HOÀI NGUYỄN THỊ THU HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO XUÂN CẤP ĐÀO XUÂN CẤP Giới tính: Nam Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUANG ĐẠO LÊ QUANG ĐẠO Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-6.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO XUÂN ĐỨC CAO XUÂN ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000-6.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH PHAN YẾN NHI ĐINH PHAN YẾN NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐẶNG UYÊN ĐAN LÊ ĐẶNG UYÊN ĐAN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO ĐẮC ÂN ĐÀO ĐẮC ÂN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SẮC ÊBAN Y SẮC ÊBAN Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Trung cấp

08/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.0000-5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MAI THI NGUYỄN MAI THI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUYÊN NGUYỄN THỊ QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

11/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC DUY NGUYỄN QUỐC DUY Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

08/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H PAIH BUÔN DAP H PAIH BUÔN DAP Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HIẾU PHAN THỊ HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

03/06/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÚY HẰNG TRẦN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NGỌC PHẠM THỊ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

17/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÀNG DÌN THẮNG GIÀNG DÌN THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

16/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH