DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN BIN PHẠM VĂN BIN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM BÁ PHÚC PHẠM BÁ PHÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH SƠN LÊ THANH SƠN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI MINH TRƯỜNG BÙI MINH TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y NÔNH KTLA Y NÔNH KTLA Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

04/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MINH TRÚC TRẦN THỊ MINH TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

20/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HỒNG NHUNG VŨ THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ LOAN HÀ THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ THU NGUYÊN HỒ THỊ THU NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 trở lên
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG QUỐC TUẤN VƯƠNG QUỐC TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

02/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀM THANH AN ĐÀM THANH AN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRƯƠNG THỊ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ NGA ĐINH THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH VĂN VÂN HUỲNH VĂN VÂN Giới tính: Nam Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NHƯ QUỲNH VÕ THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH HÀO TRẦN MINH HÀO Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THÀNH DUY ĐỖ THÀNH DUY Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

15/01/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000-5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TĂNG HƯỚNG NGUYỄN TĂNG HƯỚNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NHƯ QUỲNH VÕ THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NGÂN PHAN THỊ NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM LIÊN TRẦN THỊ KIM LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

01/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN LỢI PHAN VĂN LỢI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MINH THƯ LÊ MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ BÍCH CHI PHẠM THỊ BÍCH CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THU NGÂN PHAN THU NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LEXUANTRUONG LEXUANTRUONG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2017

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ NIÊN LƯƠNG THỊ NIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 1024 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

23/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ANH ĐỨC LÊ ANH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH