DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THÀNH DUY ĐỖ THÀNH DUY Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

15/01/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000-5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TĂNG HƯỚNG NGUYỄN TĂNG HƯỚNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NHƯ QUỲNH VÕ THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NGÂN PHAN THỊ NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM LIÊN TRẦN THỊ KIM LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

01/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN LỢI PHAN VĂN LỢI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MINH THƯ LÊ MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ BÍCH CHI PHẠM THỊ BÍCH CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THU NGÂN PHAN THU NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LEXUANTRUONG LEXUANTRUONG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2017

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ NIÊN LƯƠNG THỊ NIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 1024 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

23/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ANH ĐỨC LÊ ANH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THÙY LỰU VÕ THỊ THÙY LỰU Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

31/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5500000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN BIN PHẠM VĂN BIN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

21/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI DUY LINH MAI DUY LINH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000-5000000 VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ ĐỨC ANH ĐỖ ĐỨC ANH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ HẢI YẾN TRỊNH THỊ HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

28/04/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ PHÚ KIM LƯƠNG THỊ PHÚ KIM Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/03/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THANH VŨ HÀ THANH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN BIN PHẠM VĂN BIN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

27/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÚY HẰNG TRẦN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỔ THỊ TÂM HỔ THỊ TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

23/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ LIÊN BÙI THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRƯỜNG KHA NGUYỄN TRƯỜNG KHA Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

11/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THIỆN DƯƠNG ĐỖ THIỆN DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

04/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ THẢO NÔNG THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐỨC NGỌC PHẠM ĐỨC NGỌC Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG VINH TIỀN NÔNG VINH TIỀN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/07/2016

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH