DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ÊLIS HMOK Y ÊLIS HMOK Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

26/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NHẬT QUYÊN PHẠM THỊ NHẬT QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

12/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ HẠNH LÊ HOÀNG THỊ HẠNH LÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

08/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THI LÊ THỊ THI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

09/10/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

09/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THI LÊ THỊ THI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

05/10/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM LIÊN TRẦN THỊ KIM LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

04/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y LUYỆN JE Y LUYỆN JE Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

27/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG KHÁNH LINH HOÀNG KHÁNH LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

05/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000.000Đ - 7.000.000 đ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THÀNH TRUNG VŨ THÀNH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

30/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH HIỀN TRẦN THỊ THANH HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU THỊ CÚC TRIỆU THỊ CÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ THỊ TIÊN LÝ THỊ TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN BIN PHẠM VĂN BIN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM BÁ PHÚC PHẠM BÁ PHÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH SƠN LÊ THANH SƠN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI MINH TRƯỜNG BÙI MINH TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MINH TRÚC TRẦN THỊ MINH TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

20/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HỒNG NHUNG VŨ THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ LOAN HÀ THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ THU NGUYÊN HỒ THỊ THU NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 trở lên
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG QUỐC TUẤN VƯƠNG QUỐC TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

02/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀM THANH AN ĐÀM THANH AN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

27/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRƯƠNG THỊ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ NGA ĐINH THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH VĂN VÂN HUỲNH VĂN VÂN Giới tính: Nam Tuổi: 49 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NHƯ QUỲNH VÕ THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH HÀO TRẦN MINH HÀO Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THÀNH DUY ĐỖ THÀNH DUY Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

15/01/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH