DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VÕ MINH NHƯ NGUYỄN VÕ MINH NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ DIỄM TRƯƠNG THỊ DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

12/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ MINH TRÂM LƯƠNG THỊ MINH TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

08/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ AN LÊ THỊ AN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

07/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HIA KNUL Y HIA KNUL Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H SÔT NIÊ H SÔT NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ KIM NGÂN PHẠM THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

11/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ZIN KTLA H ZIN KTLA Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DIỆP KTLA H DIỆP KTLA Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ VÂN ANH LÊ THỊ VÂN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DẠ THẢO NGUYỄN THỊ DẠ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRANG TRẦN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ BÍCH NGỌC VŨ THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BẢO DUYÊN NGUYỄN BẢO DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN MỸ NGUYỄN VĂN MỸ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ PHÚC ĐẶNG THỊ PHÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H XUÂN HĐƠK H XUÂN HĐƠK Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THÀNH PHONG VŨ THÀNH PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ DUYÊN LÊ THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

27/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y BLIN MLÔ Y BLIN MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

24/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HIỀN LÊ THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H WON KBUÔR H WON KBUÔR Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THANH CƯNG BÙI THỊ THANH CƯNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SÌU THỊ KIM LIÊN SÌU THỊ KIM LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ LUYẾN NÔNG THỊ LUYẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HỒNG NHUNG TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H RIẾT NIÊ H RIẾT NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ VI PHẠM THỊ VI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH