DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ HOA HÀ THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

15/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ THÙY DUYÊN HUỲNH THỊ THÙY DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

26/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TÔN LINH NGUYỄN TÔN LINH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH QUỐC ĐẠT HUỲNH QUỐC ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HÀ PHAN THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ THÚY HUYỀN ĐỖ THỊ THÚY HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠ THỊ THU HIỀN TẠ THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

18/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

11/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3500000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN BẢO HÂN TRẦN BẢO HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

01/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DUYÊN NIÊ H DUYÊN NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

19/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: 4500000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ DUNG PHẠM THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

15/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

03/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ XUÂN LÊ THỊ XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ DUNG LÊ THỊ MỸ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ SEN ĐẶNG THỊ SEN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TRÚC NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

26/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ YẾN ĐỖ THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

23/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000đ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ ÂN PHẠM THỊ ÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

10/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG YẾN HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

31/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG DƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

23/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THANH BÙI THỊ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN BẢO HÂN TRẦN BẢO HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ CHIÊN PHẠM THỊ CHIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ĂNG DAR NIÊ H ĂNG DAR NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

23/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NHƯ QUỲNH PHẠM NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/04/2018

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ NGỌC ANH HỒ THỊ NGỌC ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

12/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NHUNG VÕ THỊ NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH