DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRANG TRẦN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ BÍCH NGỌC VŨ THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BẢO DUYÊN NGUYỄN BẢO DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN MỸ NGUYỄN VĂN MỸ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ PHÚC ĐẶNG THỊ PHÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H XUÂN HĐƠK H XUÂN HĐƠK Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THÀNH PHONG VŨ THÀNH PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ DUYÊN LÊ THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

27/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y BLIN MLÔ Y BLIN MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

24/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HIỀN LÊ THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÒA NGUYỄN THỊ HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H WON KBUÔR H WON KBUÔR Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THANH CƯNG BÙI THỊ THANH CƯNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SÌU THỊ KIM LIÊN SÌU THỊ KIM LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ LUYẾN NÔNG THỊ LUYẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HỒNG NHUNG TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H RIẾT NIÊ H RIẾT NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ VI PHẠM THỊ VI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIM TIẾN LÊ THỊ KIM TIẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

07/02/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN BÍCH THẢO TRẦN BÍCH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ BẢO NGÂN HỒ THỊ BẢO NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

15/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TRÚC NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

15/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H MOAN H ĐỠK H MOAN H ĐỠK Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ HOA HÀ THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

15/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ THÙY DUYÊN HUỲNH THỊ THÙY DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

26/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TÔN LINH NGUYỄN TÔN LINH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH QUỐC ĐẠT HUỲNH QUỐC ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH