DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGỌC BẢO HIỀN TRƯƠNG NGỌC BẢO HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

05/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN PHÚ VƯƠNG PHAN PHÚ VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BẢO DUYÊN NGUYỄN BẢO DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

17/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3000000-5000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH HOA NGUYỄN THỊ BÍCH HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

03/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000-5000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

22/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ THÀNH HOÀNG THỊ THÀNH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

21/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIM YẾN LÊ THỊ KIM YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM QUANG VINH LÂM QUANG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

14/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ HẰNG HOÀNG THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

07/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG YẾN HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

28/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRIỀU TRẦN THỊ TRIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ĐÔ NA ARĂN H ĐÔ NA ARĂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

10/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ NGỌC THANH LÝ NGỌC THANH Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

02/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-6000000 VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN BÍCH THẢO TRẦN BÍCH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

31/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÔNG NGUYỄN THỊ THÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000 VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ LOAN HOÀNG THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

15/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-4 triệu VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM THẢO TRẦN THỊ KIM THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

25/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ MAI NGÔ THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ MAI NGÔ THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU THỊ LƯU CHU THỊ LƯU Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

02/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BẢO DUYÊN NGUYỄN BẢO DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHÚC NGUYỄN THỊ PHÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/04/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH