DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ DUNG PHẠM THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

15/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

03/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ XUÂN LÊ THỊ XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ DUNG LÊ THỊ MỸ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ SEN ĐẶNG THỊ SEN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TRÚC NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

26/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ YẾN ĐỖ THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

23/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000đ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ ÂN PHẠM THỊ ÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

10/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG YẾN HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

31/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG DƯƠNG THỊ MINH HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

23/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THANH BÙI THỊ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN BẢO HÂN TRẦN BẢO HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ CHIÊN PHẠM THỊ CHIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ĂNG DAR NIÊ H ĂNG DAR NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

23/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NHƯ QUỲNH PHẠM NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/04/2018

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ NGỌC ANH HỒ THỊ NGỌC ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

12/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NHUNG VÕ THỊ NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGỌC BẢO HIỀN TRƯƠNG NGỌC BẢO HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Sơ cấp nghề

05/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN PHÚ VƯƠNG PHAN PHÚ VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH HOA NGUYỄN THỊ BÍCH HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

03/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000-5000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

22/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIM YẾN LÊ THỊ KIM YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM QUANG VINH LÂM QUANG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

14/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ HẰNG HOÀNG THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

07/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG YẾN HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

28/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRIỀU TRẦN THỊ TRIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ĐÔ NA ARĂN H ĐÔ NA ARĂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

10/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ NGỌC THANH LÝ NGỌC THANH Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

02/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-6000000 VND
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH