DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỆU NGUYỄN THỊ DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THANH NHUNG TRƯƠNG THỊ THANH NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUYỀN LINH NGUYỄN HUYỀN LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TIẾN LỰC PHAN TIẾN LỰC Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRẦN HỮU PHÁT NGUYỄN TRẦN HỮU PHÁT Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HẰNG VÕ THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ HỢI BÙI THỊ HỢI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VŨ DUY NGUYỄN VŨ DUY Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

20/03/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯƠNG NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

06/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI MINH HAI BÙI MINH HAI Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH MAI TRẦN THỊ THANH MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HẠNH PHẠM THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC ANH TRẦN NGỌC ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THỊ THANH NGA PHÙNG THỊ THANH NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MỸ LINH TRẦN MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH TIẾN NGUYỄN THỊ MINH TIẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ MINH TRANG NGÔ THỊ MINH TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

04/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HUYỀN TRANG TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

04/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC TÀI NGUYỄN ĐỨC TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 19 Không yêu cầu

01/12/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DUY LINH NGUYỄN THỊ DUY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/11/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MĨ LINH TRẦN MĨ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

21/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KHẰM THỊ TUYỀN KHẰM THỊ TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

08/10/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ TÍNH PHẠM THỊ TÍNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

01/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ LAN PHƯƠNG PHAN THỊ LAN PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

09/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y PHI LÍP KHUÊR Y PHI LÍP KHUÊR Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

15/08/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN TRUYỀN LÊ VĂN TRUYỀN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

15/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000-5.500.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỄM NGUYỄN THỊ DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

09/08/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH THÚY PHẠM THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

01/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU THỊ HÀ CHU THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

22/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH