DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ TỨ VỸ VÕ TỨ VỸ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU THỊ BẢO YẾN LƯU THỊ BẢO YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NGÂN1992 PHẠM THỊ NGÂN1992 Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

22/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƯ NGUYỄN THỊ THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

23/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 6 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ THU HƯỜNG MAI THỊ THU HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

17/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ HOÀI HỒ THỊ HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2021

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000_9.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

28/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VI THỊ HÂN VI THỊ HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Trung cấp

26/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HỒNG THÁI PHẠM HỒNG THÁI Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

13/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIỀU OANH NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ MINH THẮNG HÀ MINH THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

05/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HÀ ĐINH THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ MAI THI ĐỖ THỊ MAI THI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRỌNG NGHĨA LÊ TRỌNG NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG QUANG HẢI TRƯƠNG QUANG HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sinh viên (đang học)

27/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ PHÚ NAM LÊ PHÚ NAM Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÍCH NGUYÊN LÊ THỊ BÍCH NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGUYỄN THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ KIM THANH HÀ THỊ KIM THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

03/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ GIANG LÊ THỊ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HƯƠNG NGUYỄN THANH HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

15/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HOÀI NHƯ ANH PHẠM HOÀI NHƯ ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KIM HƯƠNG PHAN THỊ KIM HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ MỸ LỆ NGÔ THỊ MỸ LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ BÍCH DUNG PHAN THỊ BÍCH DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THỊ NGỌC HÀ QUÁCH THỊ NGỌC HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

26/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ CẨM HƯỜNG VŨ THỊ CẨM HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÙY MỴ TRẦN THỊ THÙY MỴ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 7 năm

DANH MỤC NGÀNH