DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÍCH NGUYÊN LÊ THỊ BÍCH NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGUYỄN THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THỊ LINH QUÁCH THỊ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ KIM THANH HÀ THỊ KIM THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

03/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ GIANG LÊ THỊ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HƯƠNG NGUYỄN THANH HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

15/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HOÀI NHƯ ANH PHẠM HOÀI NHƯ ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KIM HƯƠNG PHAN THỊ KIM HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ MỸ LỆ NGÔ THỊ MỸ LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ BÍCH DUNG PHAN THỊ BÍCH DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THỊ NGỌC HÀ QUÁCH THỊ NGỌC HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

26/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ CẨM HƯỜNG VŨ THỊ CẨM HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÙY MỴ TRẦN THỊ THÙY MỴ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MỸ HẢO TRẦN THỊ MỸ HẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ ĐỊNH HUYỀN NGÔ THỊ ĐỊNH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM ANH NGUYỄN THỊ KIM ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THỊ NGỌC HÀ QUÁCH THỊ NGỌC HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỆU NGUYỄN THỊ DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THANH NHUNG TRƯƠNG THỊ THANH NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUYỀN LINH NGUYỄN HUYỀN LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TIẾN LỰC PHAN TIẾN LỰC Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRẦN HỮU PHÁT NGUYỄN TRẦN HỮU PHÁT Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HẰNG VÕ THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ HỢI BÙI THỊ HỢI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VŨ DUY NGUYỄN VŨ DUY Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

20/03/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯƠNG NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

06/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI MINH HAI BÙI MINH HAI Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH MAI TRẦN THỊ THANH MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 4 năm

DANH MỤC NGÀNH