DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

05/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Trung cấp

19/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRUNG ĐÔNG NGUYỄN TRUNG ĐÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH PHẠM THỊ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Trung cấp

12/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY NHI NGUYỄN THỊ THÚY NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

25/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN NAM LÊ VĂN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Trung cấp

20/02/2019

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4 triệu - 6 triệu
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HOÀNG DUYÊN VŨ THỊ HOÀNG DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Cao đẳng nghề

11/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HGIAO KDOH HGIAO KDOH Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

03/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRUNG ĐÔNG NGUYỄN TRUNG ĐÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

12/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.500.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ NGỌC DUYÊN VŨ NGỌC DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

20/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ KIM NGUYỆT HỒ THỊ KIM NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN CÔNG LỢI PHAN CÔNG LỢI Giới tính: Nam Tuổi: 24 Cao đẳng nghề

26/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thoải thuân
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG TRƯỜNG GIANG ĐẶNG TRƯỜNG GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LỘC NGUYỄN VĂN LỘC Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGÔ HOÀI BẢO NGUYỄN NGÔ HOÀI BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÁ RIM NGUYỄN BÁ RIM Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

12/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

24/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-4 triệu
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN MINH NGUYỄN VĂN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM OANH TRẦN THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

11/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LƯƠNG LÊ THỊ LƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÍCH TRANG LÊ THỊ BÍCH TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

25/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC LÂM TRẦN NGỌC LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 55 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH HOÀNG PHAN THANH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ HUẾ ĐOÀN THỊ HUẾ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

16/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TƯƠNG Ê NUÔL Y TƯƠNG Ê NUÔL Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÚY NHI LÊ THỊ THÚY NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

27/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÁI PHÁP NGUYỄN THÁI PHÁP Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NGỌC HẰNG PHAN THỊ NGỌC HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

05/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH