DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN CÔNG LỢI PHAN CÔNG LỢI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Cao đẳng nghề

26/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thoải thuân
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG TRƯỜNG GIANG ĐẶNG TRƯỜNG GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LỘC NGUYỄN VĂN LỘC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGÔ HOÀI BẢO NGUYỄN NGÔ HOÀI BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÁ RIM NGUYỄN BÁ RIM Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

12/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

24/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-4 triệu
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN MINH NGUYỄN VĂN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

12/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM OANH TRẦN THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

11/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LƯƠNG LÊ THỊ LƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÍCH TRANG LÊ THỊ BÍCH TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

25/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC LÂM TRẦN NGỌC LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 54 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 2 năm 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH HOÀNG PHAN THANH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ HUẾ ĐOÀN THỊ HUẾ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

16/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TƯƠNG Ê NUÔL Y TƯƠNG Ê NUÔL Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

09/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÚY NHI LÊ THỊ THÚY NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

27/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÁI PHÁP NGUYỄN THÁI PHÁP Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NGỌC HẰNG PHAN THỊ NGỌC HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

05/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU THỊ LOAN CHU THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000-4000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG VINH TRẦN QUANG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

23/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ AN LIÊN TRẦN THỊ AN LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

28/09/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH LÂM NGUYỄN THANH LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THU HƯỜNG VŨ THỊ THU HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÙY TRẦN THỊ THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 trở lên
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ MỸ LINH ĐẶNG THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

31/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ BÍCH THÙY PHẠM THỊ BÍCH THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

20/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LINH PHỤNG NGUYỄN THỊ LINH PHỤNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

18/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN NGUYÊN PHẠM VĂN NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

11/07/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ HUẾ ĐOÀN THỊ HUẾ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

11/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000-4000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH NHÂN NGUYỄN THANH NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

26/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH