DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÁI PHÁP NGUYỄN THÁI PHÁP Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NGỌC HẰNG PHAN THỊ NGỌC HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

05/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU THỊ LOAN CHU THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000-4000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUANG VINH TRẦN QUANG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

23/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ AN LIÊN TRẦN THỊ AN LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

28/09/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH LÂM NGUYỄN THANH LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THU HƯỜNG VŨ THỊ THU HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÙY TRẦN THỊ THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 trở lên
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ MỸ LINH ĐẶNG THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

31/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NHƯ THÚY PHAN THỊ NHƯ THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

31/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ BÍCH THÙY PHẠM THỊ BÍCH THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

20/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LINH PHỤNG NGUYỄN THỊ LINH PHỤNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

18/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN NGUYÊN PHẠM VĂN NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

11/07/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ HUẾ ĐOÀN THỊ HUẾ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

11/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000-4000000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH NHÂN NGUYỄN THANH NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

26/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000 VNĐ
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ PHƯƠNG HOÀNG THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

10/05/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THOA THUẬN VND
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ BÌNH THANH LÊ BÌNH THANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/03/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGUYỄN THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

23/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN TOÀN PHAN VĂN TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

05/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN TUẤN ANH ĐOÀN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

05/01/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH