DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỦY THANH HÀ THỦY THANH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Không yêu cầu

29/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ ÁNH NGỌC DƯƠNG THỊ ÁNH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN GIANG NGUYỄN VĂN GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Không yêu cầu

13/09/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH QUỲNH NHƯ PHAN THANH QUỲNH NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4.000.000 - 4.500.000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ SANG TRẦN THỊ SANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU THỊ TRÀ MY LƯU THỊ TRÀ MY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 12/12

10/07/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HIỀN TRẦN THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Không yêu cầu

20/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG DŨNG NGUYỄN CÔNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Không yêu cầu

15/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 7 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ QUỲNH NGA VŨ THỊ QUỲNH NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Không yêu cầu

19/01/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ĐĂNG BKRÔNG Y ĐĂNG BKRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Không yêu cầu

16/01/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
- Tỉnh Lâm Đồng
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3,5 - 4,5 00000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Yến Phạm Thị Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Không yêu cầu

14/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Không yêu cầu

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH VĂN TOẢN ĐINH VĂN TOẢN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Không yêu cầu

28/08/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ HUỆ HỒ THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHÁN NGUYỄN VĂN PHÁN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Không yêu cầu

20/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000000 VNĐ
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHỰT TRẦN THỊ NHỰT Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH