DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ QUỲNH NGA VŨ THỊ QUỲNH NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Không yêu cầu

19/01/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ĐĂNG BKRÔNG Y ĐĂNG BKRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Không yêu cầu

16/01/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
- Tỉnh Lâm Đồng
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3,5 - 4,5 00000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Yến Phạm Thị Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Không yêu cầu

14/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH VĂN TOẢN ĐINH VĂN TOẢN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Không yêu cầu

28/08/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ HUỆ HỒ THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHỰT TRẦN THỊ NHỰT Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ ÁNH HỒNG LÊ THỊ ÁNH HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

30/05/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VND
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH