DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THIỆN THĂNG NGUYỄN THIỆN THĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGỌC HÂN LÊ NGỌC HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4 triệu
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ XUÂN HUYỀN TRẦN THỊ XUÂN HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.500.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẰNG NGUYỄN THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y THÔNG NIÊ Y THÔNG NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

01/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận4.000.000đ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ TIỂU TRÚC MAI THỊ TIỂU TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DOÃN THỊ KIM NGA DOÃN THỊ KIM NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HỮU THIỆN LÊ HỮU THIỆN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4- 6 triệu
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG  THỊ THU HẰNG ĐẶNG THỊ THU HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TUYẾT PHƯƠNG LÊ THỊ TUYẾT PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN BÌNH TRẦN VĂN BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀNG THU HƯƠNG LÊ HOÀNG THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ  NHƯ Ý NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG LÊ NGỌC HẠNH HOÀNG LÊ NGỌC HẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUANG CƯỜNG PHẠM QUANG CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN KHANH NGUYỄN VĂN KHANH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HẢI NGUYỄN VĂN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÙY DUNG NGUYỄN THÙY DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 1820 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRANG TRẦN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG CÔNG NAM NÔNG CÔNG NAM Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ LINH NGUYỄN THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

11/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 - 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VINH SƠN NGUYỄN VINH SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

09/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH VY NGUYỄN THỊ MINH VY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THANH VÕ ĐẶNG THANH VÕ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÀ MY NGUYỄN THỊ TRÀ MY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

23/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TỰ TÙNG LÊ TỰ TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Ana
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH