DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ THANH THÙY HUỲNH THỊ THANH THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÙY TRANG LÊ THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 1819 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG MẠNH NGUYỄN CÔNG MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: 8.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THẢO PHƯƠNG ĐẶNG THỊ THẢO PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ QUỲNH LAN HUỲNH THỊ QUỲNH LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ ÁI LƯƠNG BÙI THỊ ÁI LƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HÙNG Ê NUÔL Y HÙNG Ê NUÔL Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ MINH THỐNG VÕ MINH THỐNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 8 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN QUYẾT TRẦN VĂN QUYẾT Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NHƯ NGỌC NGUYỄN NHƯ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TIÊN HMOK Y TIÊN HMOK Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

21/08/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: TRÊN 5 TRIỆU
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ LỆ LÊ THỊ MỸ LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trung cấp nghề

16/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

16/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

14/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 - 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ TRUNG HOA ĐOÀN THỊ TRUNG HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

13/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC ÁNH TRẦN NGỌC ÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

13/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THANH QUANG MAI THANH QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO DUY NHO CAO DUY NHO Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

02/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Nông
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHƯ HUYỀN TRẦN THỊ NHƯ HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

25/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 12 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ YẾN ĐOÀN THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

25/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ANH TUẤN PHAN ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ NGỌC MINH TRƯƠNG THỊ NGỌC MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

17/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ TẤT LINH HỒ TẤT LINH Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HOÀI LÊ THỊ THU HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

12/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4500000 - 6000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN DŨNG NGUYỄN VĂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THƠM TRẦN THỊ THƠM Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THIỆN THĂNG NGUYỄN THIỆN THĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGỌC HÂN LÊ NGỌC HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4 triệu
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH