DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN ANH TRẦN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN ANH TRẦN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀNG DƯƠNG LÊ HOÀNG DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH NAM NGUYỄN THÀNH NAM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG SƠN HẢI LƯƠNG SƠN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

04/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THÀNH HƯNG TRẦN THÀNH HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

04/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC HẢI PHẠM NGỌC HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THANH PHÚ LÂM THANH PHÚ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÔNG NHỰT NGUYỄN ĐÔNG NHỰT Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

30/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN HOAN PHẠM VĂN HOAN Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HỒNG HÀ ĐINH THỊ HỒNG HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

17/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ NGỌC DANH LÊ THỊ NGỌC DANH Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

10/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

08/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ LỆ LÊ THỊ MỸ LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/10/2017

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000đ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG HỮU LÂM HOÀNG HỮU LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

30/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LAN TRẦN THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

25/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN VĨ NGUYỄN TẤN VĨ Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THANH HẢI BÙI THANH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỐNG THÀNH TÀI TỐNG THÀNH TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000-7000000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ PHƯƠNG VÂN TRẦN THỊ PHƯƠNG VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

17/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-5000000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÍCH QUỲNH TRÂN NGUYỄN BÍCH QUỲNH TRÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

17/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000-5000000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HOÀI NGUYỄN THỊ THU HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000-5000000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM SƠN LINH PHẠM SƠN LINH Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

11/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH THỊ KIM CHI NGUYỄN THANH THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG KHANG DƯƠNG KHANG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

09/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ MỸ HIỀN NGÔ THỊ MỸ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/10/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THẾ HÙNG HỒ THẾ HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.700.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI THỊ NGÂN THÁI THỊ NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

26/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH SINH TRẦN THANH SINH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 6.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN BÍCH NGỌC TRẦN BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH