DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH DŨNG NGUYỄN THANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ XUÂN LONG TRẦN THỊ XUÂN LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 2019 Tốt nghiệp Đại học

29/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ KIM HOA VÕ THỊ KIM HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XUÂN MAI NGUYỄN THỊ XUÂN MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NAN ALO H NAN ALO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

22/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU THỦY NGUYỄN THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ NGỌC HÀ ĐÀO THỊ NGỌC HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ NGỌC QUYÊN ĐINH THỊ NGỌC QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÀ MY NGUYỄN THỊ TRÀ MY Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NAM PHAN THỊ NAM Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

01/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TẤN ĐIỀN TRẦN TẤN ĐIỀN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYỄN THỊ BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ NGUYỄN NHẬT LINH VÕ NGUYỄN NHẬT LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

21/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000-10.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ BÉ ĐINH THỊ BÉ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

28/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ HƯƠNG THƠ ĐẶNG THỊ HƯƠNG THƠ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ LINH DIỆU HUỲNH THỊ LINH DIỆU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ SƠN LÊ THỊ SƠN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG NGUYỄN NAM HOÀNG NGUYỄN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ HƯƠNG HOÀNG THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHƯỢNG HẰNG NGUYỄN PHƯỢNG HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VŨ THANH HƯNG HOÀNG VŨ THANH HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NHƯ QUỲNH BÙI THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ HỒNG ĐÀO HÀ HỒNG ĐÀO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY LINH NGUYỄN THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THƠM TRẦN THỊ THƠM Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH THƯ TRẦN ANH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THU PHẠM THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

04/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THỌ NGUYỄN VĂN THỌ Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 11 năm

DANH MỤC NGÀNH