DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ QUỲNH DAO BÙI THỊ QUỲNH DAO Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN BẢO CHÍNH VĂN BẢO CHÍNH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 15.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHÚ QUYỀN NGUYỄN PHÚ QUYỀN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Quảng Nam
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HAN RÔL BYĂ HAN RÔL BYĂ Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Sinh viên (đang học)

16/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ KIM LIÊN BÙI THỊ KIM LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRÌNH NỮ LỆ THU TRÌNH NỮ LỆ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO THỊ PHƯƠNG LOAN CAO THỊ PHƯƠNG LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỮ THỊ HỒNG HÀ LỮ THỊ HỒNG HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

04/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4500000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỄN THỊ NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea H'Leo
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NGỌC THÚY BÙI THỊ NGỌC THÚY Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM TRƯỜNG DƯƠNG PHẠM TRƯỜNG DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO VĂN VIỆT CAO VĂN VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 6000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THẾ MỘNG HỒ THẾ MỘNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

30/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NGÀ VÕ THỊ NGÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LE BINH LE BINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

26/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYỄN THỊ BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HÀ LÊ THỊ THU HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CƠ THẠCH NGUYỄN CƠ THẠCH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THÀNH TRUNG VÕ THÀNH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THU THẢO LÊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGA NGUYỄN THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2021

Khu vực làm:
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 8 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGỌC TRÂM LÊ NGỌC TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TUẤN NGUYỄN VĂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2021

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ KIM ĐỒNG NGÔ KIM ĐỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ DIỆP PHỤNG LÝ DIỆP PHỤNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

15/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÀNH LÊ THỊ THÀNH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ OANH PHẠM THỊ OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4-5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TRƯỜNG SƠN PHAN TRƯỜNG SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Trung cấp

27/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng

DANH MỤC NGÀNH