DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MY NGUYỄN THỊ MY Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 4-5 triệu đồng
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THÙY MAI VŨ THỊ THÙY MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

12/02/2019

Khu vực làm:
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THOA THUAN
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC BẢO TRẦN THỊ NGỌC BẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

08/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRẦN NHẬT LỆ LÊ TRẦN NHẬT LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

07/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ RAH LAN HRUEN RAH LAN HRUEN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

02/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TRUNG TÍN PHAN TRUNG TÍN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/12/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU LOAN NGUYỄN THỊ THU LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

17/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.500.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ DIỆP PHỤNG LÝ DIỆP PHỤNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

07/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN BÍCH TRÂM TRẦN BÍCH TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHƯỚC DŨNG TRẦN PHƯỚC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG SƠN HẢI LƯƠNG SƠN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HOÀNG YẾN PHẠM THỊ HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ THỊ NGỌC MỸ LÝ THỊ NGỌC MỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

23/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ THANH THÙY HUỲNH THỊ THANH THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÙY TRANG LÊ THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG MẠNH NGUYỄN CÔNG MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: 8.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THẢO PHƯƠNG ĐẶNG THỊ THẢO PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ QUỲNH LAN HUỲNH THỊ QUỲNH LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ ÁI LƯƠNG BÙI THỊ ÁI LƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HÙNG Ê NUÔL Y HÙNG Ê NUÔL Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ MINH THỐNG VÕ MINH THỐNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 8 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN QUYẾT TRẦN VĂN QUYẾT Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NHƯ NGỌC NGUYỄN NHƯ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TIÊN HMOK Y TIÊN HMOK Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

21/08/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: TRÊN 5 TRIỆU
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ LỆ LÊ THỊ MỸ LỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trung cấp nghề

16/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

16/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

14/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 - 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ TRUNG HOA ĐOÀN THỊ TRUNG HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

13/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC ÁNH TRẦN NGỌC ÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

13/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH