DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3500000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC HIẾN PHẠM NGỌC HIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MỸ LÊ MỸ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TƯƠNG NGUYỄN THỊ TƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HOÀI NGUYỄN THỊ THU HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng nghề

14/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH LOAN PHẠM THỊ THANH LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

13/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ KIM TUYỀN ĐẶNG THỊ KIM TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN KHANH NGUYỄN VĂN KHANH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN NAM TRẦN VĂN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

11/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG VINH NGUYỄN TRỌNG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

08/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THÙY LINH PHẠM THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

08/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ TUYỀN BÙI THỊ TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN CƯỜNG LÊ VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HIỀN NGUYỄN THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH VĂN CHIẾN TRỊNH VĂN CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HOÀNG XUÂN Y HOÀNG XUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG VĂN NGUYỄN QUANG VĂN Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN XUÂN VINH TRẦN XUÂN VINH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ VÂN ANH NGUYỄN THỊ VÂN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH ANH TUẤN HUỲNH ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU NGUYỄN THỊ HỒNG HẬU Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

20/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VĂN DƯỢC HOÀNG VĂN DƯỢC Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THÙY MAI VŨ THỊ THÙY MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

12/02/2019

Khu vực làm:
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THOA THUAN
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC BẢO TRẦN THỊ NGỌC BẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

08/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ RAH LAN HRUEN RAH LAN HRUEN Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

02/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TRUNG TÍN PHAN TRUNG TÍN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/12/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

14/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.500.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ MINH THỐNG VÕ MINH THỐNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 8 năm 4 tháng

DANH MỤC NGÀNH