DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng công trình thủy, cấp thoát nước

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN HƯNG HÀ VĂN HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Xây dựng công trình thủy, cấp thoát nước Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI NGỌC TOÀN BÙI NGỌC TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 56 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng công trình thủy, cấp thoát nước Kinh nghiệm: 7 năm

DANH MỤC NGÀNH