DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ QUANG THỨC NGÔ QUANG THỨC Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRÀ NGỌC TÍN TRÀ NGỌC TÍN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

25/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG TRUNG MINH VƯƠNG TRUNG MINH Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

28/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ XUÂN XANH ĐỖ XUÂN XANH Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

27/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC KIÊN NGUYỄN NGỌC KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI ĐỨC THIÊM BÙI ĐỨC THIÊM Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

23/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 18 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC KIÊN NGUYỄN NGỌC KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/06/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐẮC HÒA NGUYỄN ĐẮC HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 46 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VĂN CHIẾN HOÀNG VĂN CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG ĐÌNH PHƯỚC VƯƠNG ĐÌNH PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC VINH NGUYỄN NGỌC VINH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐÌNH HOÀNG VŨ ĐÌNH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

17/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO ANH HUY CAO ANH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THÁI NHƯ LÊ THÁI NHƯ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN LIÊN HÀ VĂN LIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN ĐẠT NGUYỄN VĂN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TRỌNG NGUYỄN VĂN TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

11/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH SANG VÕ ĐÌNH SANG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN QUÝ NGUYỄN VĂN QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

03/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THANH HẢI TRƯƠNG THANH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HẢI ĐĂNG NGUYỄN HẢI ĐĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 - 7.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN KHÁNH NGUYỄN VĂN KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

07/10/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN CHIẾN PHAN VĂN CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

03/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000 - 10.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THÀNH NGUYÊN ĐỖ THÀNH NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/09/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6.000.000-7.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN DŨNG LÊ VĂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

09/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.0000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN TRUNG LÊ XUÂN TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU QUANG HÀO LƯU QUANG HÀO Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

23/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGUYÊN HIỂN LÊ NGUYÊN HIỂN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

08/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG TƯ NGUYỄN TRỌNG TƯ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

12/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH