DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THẾ DŨNG LÊ THẾ DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI TIẾN THÀNH BÙI TIẾN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH ÂN TRẦN ĐÌNH ÂN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG ANH VŨ LƯƠNG ANH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN ANH TRẦN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 14 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN MINH NGUYỄN VĂN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN CÓ NGUYỄN VĂN CÓ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

03/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VIẾT TRUNG NGUYỄN VIẾT TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

26/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10.000.000 - 12.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN THÀNH PHẠM VĂN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN CHÁNH TRẦN VĂN CHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 52 Tốt nghiệp Đại học

29/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG THÀNH NGUYỄN CÔNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN ĐÔ TRẦN TUẤN ĐÔ Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

17/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU TRƯỜNG AN NGUYỄN HỮU TRƯỜNG AN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ANH TRUNG LÊ ANH TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG TRUNG MINH VƯƠNG TRUNG MINH Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

28/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ XUÂN XANH ĐỖ XUÂN XANH Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

27/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI ĐỨC THIÊM BÙI ĐỨC THIÊM Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

23/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 18 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐẮC HÒA NGUYỄN ĐẮC HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 47 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VĂN CHIẾN HOÀNG VĂN CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG ĐÌNH PHƯỚC VƯƠNG ĐÌNH PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC VINH NGUYỄN NGỌC VINH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐÌNH HOÀNG VŨ ĐÌNH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

17/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO ANH HUY CAO ANH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THÁI NHƯ LÊ THÁI NHƯ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

17/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TRỌNG NGUYỄN VĂN TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

11/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH SANG VÕ ĐÌNH SANG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN QUÝ NGUYỄN VĂN QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

03/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU QUANG HÀO LƯU QUANG HÀO Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

23/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH