DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VĂN NHU ĐỖ VĂN NHU Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC MINH NGUYỄN NGỌC MINH Giới tính: Nam Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

19/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH CÔNG PHƯƠNG TRỊNH CÔNG PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH VƯƠNG PHAN THANH VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

27/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG VIỆT HOÀNG NÔNG VIỆT HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VY NHẬT THỦY VY NHẬT THỦY Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

12/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUANG ĐẠT PHẠM QUANG ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 7000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MẠNH HÙNG NGUYỄN MẠNH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI KHẮC NIN BÙI KHẮC NIN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ĐĂNG LƯU PHAN ĐĂNG LƯU Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

23/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY CHƯƠNG NGUYỄN DUY CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

23/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VĂN LỰC ĐẶNG VĂN LỰC Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

26/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH HUY PHẠM ĐÌNH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH