DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN LÊ QUÝ BẢO TRẦN LÊ QUÝ BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

26/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC THỊNH NGUYỄN QUỐC THỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ XUÂN THẠO HÀ XUÂN THẠO Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

07/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VIỆT DŨNG LÊ VIỆT DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH HÙNG NGUYỄN MINH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH DUY CƯỜNG ĐINH DUY CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

02/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: >15tr
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH SANG PHAN THANH SANG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VĂN HOÀN HỒ VĂN HOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ TUẤN ANH HỒ TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

03/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TIẾN THANH PHAN TIẾN THANH Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐẮC AN VÕ ĐẮC AN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

31/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000 - 7.000.000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG ANH VŨ ĐẶNG ANH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

03/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC MẠNH NGUYỄN ĐỨC MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

22/07/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y CHUẤT NIÊ Y CHUẤT NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG HẢI NGUYỄN ĐĂNG HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VĂN NHU ĐỖ VĂN NHU Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC MINH NGUYỄN NGỌC MINH Giới tính: Nam Tuổi: 46 Tốt nghiệp Đại học

19/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH CÔNG PHƯƠNG TRỊNH CÔNG PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH VƯƠNG PHAN THANH VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

27/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG VIỆT HOÀNG NÔNG VIỆT HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VY NHẬT THỦY VY NHẬT THỦY Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

12/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUANG ĐẠT PHẠM QUANG ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 7000000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MẠNH HÙNG NGUYỄN MẠNH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI KHẮC NIN BÙI KHẮC NIN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ĐĂNG LƯU PHAN ĐĂNG LƯU Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

23/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY TÀI NGUYỄN HUY TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 28 Cao đẳng nghề

03/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY CHƯƠNG NGUYỄN DUY CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

23/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VĂN LỰC ĐẶNG VĂN LỰC Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

26/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH HUY PHẠM ĐÌNH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH