DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN TÚ LÊ VĂN TÚ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

23/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TUYỀN BYĂ Y TUYỀN BYĂ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG VIỆT HOÀNG NÔNG VIỆT HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MẠNH HÙNG NGUYỄN MẠNH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LAN NGUYỄN THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

30/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI KHẮC NIN BÙI KHẮC NIN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ĐĂNG LƯU PHAN ĐĂNG LƯU Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

23/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VIẾT TIẾN HỒ VIẾT TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DUY CHƯƠNG NGUYỄN DUY CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

23/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VĂN LỰC ĐẶNG VĂN LỰC Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

26/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG SỸ LỆ ĐẶNG SỸ LỆ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 2 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI TUẤN ANH THÁI TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000NĐ
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH HUY PHẠM ĐÌNH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ XUÂN THẠO HÀ XUÂN THẠO Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

13/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 7 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VŨ NHẬT HOÀNG PHAN VŨ NHẬT HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10.000.000 vnđ
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHÚC NGUYỄN VĂN PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

28/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRƯỜNG SINH LÊ TRƯỜNG SINH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HẢI NGUYỄN THANH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ XUÂN QUANG VŨ XUÂN QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THIÊN BÌNH LÂM THIÊN BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

10/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐỨC NGHĨA TRẦN ĐỨC NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 6 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN HẠNH DƯƠNG VĂN HẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000-5000000 VNĐ
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG THÀNH NGUYỄN ĐĂNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH TÂN NGUYỄN ĐÌNH TÂN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG DUY HÒA DƯƠNG DUY HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Ngọc Khiêm Dương Ngọc Khiêm Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

09/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG THÀNH NGUYỄN ĐĂNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH TRẦN NGỌC TRINH HUỲNH TRẦN NGỌC TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/12/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH