DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN QUÝ NGUYỄN VĂN QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/04/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ MẠNH HÙNG LÊ MẠNH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

28/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VĂN TÀI HOÀNG VĂN TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

14/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN TRUNG LÊ XUÂN TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

14/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN DUY NGUYỄN VĂN DUY Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ĐỨC PHƯỚC PHAN ĐỨC PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN TUẤN TRẦN VĂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH SƠN NGUYỄN THANH SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

25/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH VƯƠNG PHAN THANH VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Kỹ thuật viên

02/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LẠI ĐĂNG NGUYÊN LẠI ĐĂNG NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

22/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐĂNG KHOA PHẠM ĐĂNG KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H' RIĂNG NIÊ H' RIĂNG NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

29/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6 triệu
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ VĂN HÙNG NGÔ VĂN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

24/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG QUỐC BẢO HOÀNG QUỐC BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

29/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 8000000-10000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀI NHÂN LÊ HOÀI NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỨC ANH LÊ ĐỨC ANH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

23/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Tiến Đạt Phạm Tiến Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỨC THẮNG LÊ ĐỨC THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Trung cấp

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HẰNG LÊ THỊ THU HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG VĂN ĐẾN PHÙNG VĂN ĐẾN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

12/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 16 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN ĐIỆP NGUYỄN XUÂN ĐIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

09/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH NHẬT NGUYỄN MINH NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG HIẾU NGUYỄN CÔNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 6 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NGUYỄN HỒNG QUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ KIM LONG ĐỖ KIM LONG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI VĂN THỊNH MAI VĂN THỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 15000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ YÊN PHẠM THỊ YÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG NGỌC TÙNG ĐẶNG NGỌC TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐẠT VÕ ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH