DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÒ TRUNG HIẾU LÒ TRUNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

20/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHẠM QUÝ HOÀNG NGUYỄN PHẠM QUÝ HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ BẢO NGỌC PHAN THỊ BẢO NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG VĂN DŨNG TRƯƠNG VĂN DŨNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THAH THUỶ NGUYỄN THAH THUỶ Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
- Huyện Krông Năng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI TRƯỜNG CHIẾN MAI TRƯỜNG CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH VỸ TRẦN THANH VỸ Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

23/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NAM HẢI NGUYỄN NAM HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

18/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ UYÊN LÊ THỊ UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

23/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN XUÂN HIỀN TRẦN XUÂN HIỀN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10tr
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC THIỆN PHẠM NGỌC THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 7000000-9000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH AN NGUYỄN THÀNH AN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

13/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU VĂN AN CHU VĂN AN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

11/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ ĐÀO TRẦN THỊ ĐÀO Giới tính: Nữ Tuổi: 55 Tốt nghiệp Đại học

16/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGỌC HOÀNG THUẬT LÊ NGỌC HOÀNG THUẬT Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

20/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LINH NGUYỄN VĂN LINH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐỨC DŨNG TRẦN ĐỨC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÂN VĂN ĐỒNG THÂN VĂN ĐỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRÍ TOÀN LÊ TRÍ TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH DŨNG TRẦN THANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

27/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH THẮNG VÕ ĐÌNH THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI HỮU ĐẠI BÙI HỮU ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TỰ NAM LÊ TỰ NAM Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG THỊ MỸ DUNG VƯƠNG THỊ MỸ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC LƯỢNG NGUYỄN NGỌC LƯỢNG Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VĂN MẠNH ĐỖ VĂN MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC VƯƠNG LÊ QUỐC VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN KHOA PHẠM VĂN KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG THIỆN TRÍ NGUYỄN CÔNG THIỆN TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG NGỌC NHẤT DƯƠNG NGỌC NHẤT Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 năm

DANH MỤC NGÀNH