DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI VĂN PHÚC BÙI VĂN PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐỨC DŨNG TRẦN ĐỨC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÂN VĂN ĐỒNG THÂN VĂN ĐỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRÍ TOÀN LÊ TRÍ TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH DŨNG TRẦN THANH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

27/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH THẮNG VÕ ĐÌNH THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI HỮU ĐẠI BÙI HỮU ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TỰ NAM LÊ TỰ NAM Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG THỊ MỸ DUNG VƯƠNG THỊ MỸ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC LƯỢNG NGUYỄN NGỌC LƯỢNG Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

24/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VĂN MẠNH ĐỖ VĂN MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG THỊ HÀ VƯƠNG THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

03/06/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Năng
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC VƯƠNG LÊ QUỐC VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN KHOA PHẠM VĂN KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG THIỆN TRÍ NGUYỄN CÔNG THIỆN TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG NGỌC NHẤT DƯƠNG NGỌC NHẤT Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TỊNH PHƯỚC TRẦN TỊNH PHƯỚC Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHẠM BẢO TÂN NGUYỄN PHẠM BẢO TÂN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG VĂN THÁI TRƯƠNG VĂN THÁI Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TUẤN NGUYỄN VĂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HÀ DUY LÊ HÀ DUY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HOÀNG NGUYỄN THANH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUANG HẢI LÊ QUANG HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ BÉ VIÊN TRẦN THỊ BÉ VIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG QUỐC NHÂN ĐẶNG QUỐC NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

17/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO ĐÔNG PHƯƠNG CAO ĐÔNG PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

10/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYỄN THỊ HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THẾ CHUNG TRẦN THẾ CHUNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THIÊN NGUYỄN VĂN THIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ NGỌC VŨ ĐỖ NGỌC VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH