DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH LAM NGUYỄN THỊ THANH LAM Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THU THẢO VÕ THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ NGUYÊN THƯƠNG ĐÀO THỊ NGUYÊN THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HIỀN ĐINH THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

31/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NHƯ NGỌC PHẠM THỊ NHƯ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

19/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ NGỌC HUYỀN LÊ THỊ NGỌC HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THU PHƯỢNG ĐẶNG THỊ THU PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

03/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: 5.000.000 - 6.000.000
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ VINH ĐẶNG THỊ VINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH VƯƠNG NGUYỄN THỊ MINH VƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ DUYÊN PHẠM THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

02/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

10/04/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH