DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI HỮU KIÊN BÙI HỮU KIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Không yêu cầu

16/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 21 12/12

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y LUIH AYUN Y LUIH AYUN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DẠ THẢO NGUYỄN THỊ DẠ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

14/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DIỆP THÀNH ĐÔNG DIỆP THÀNH ĐÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Không yêu cầu

13/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG MỸ DUYÊN TRƯƠNG MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

12/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỄM NGUYỄN THỊ DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Không yêu cầu

05/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XUÂN THANH NGUYỄN THỊ XUÂN THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

01/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN LƯƠNG PHẠM VĂN LƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 57 Không yêu cầu

30/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Không yêu cầu

30/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG ĐỨC NHẬT ĐẶNG ĐỨC NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

29/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THẢO LY LY TRẦN THỊ THẢO LY LY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Không yêu cầu

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC BẢO TRẦN QUỐC BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trung cấp nghề

28/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỐNG TRẦN TÔNG TỐNG TRẦN TÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN LƯƠNG PHẠM VĂN LƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 57 Không yêu cầu

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÔ THỊ HỢP LÔ THỊ HỢP Giới tính: Nữ Tuổi: 23 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NAI NIÊ H NAI NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

21/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 12/12

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ THỊ MỸ LOAN LÝ THỊ MỸ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 12/12

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MA VĂN XIỂN MA VĂN XIỂN Giới tính: Nam Tuổi: 44 Không yêu cầu

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H YỄ A DRƠNG H YỄ A DRƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Không yêu cầu

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH QUANG LÊ THANH QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Không yêu cầu

09/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H YIU ADRƠNG H YIU ADRƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Không yêu cầu

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DÂN HMOK H DÂN HMOK Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Không yêu cầu

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH QUANG LONG ĐINH QUANG LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Không yêu cầu

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH VĂN QUÝ TRỊNH VĂN QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Không yêu cầu

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC LÂM PHẠM NGỌC LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 32 Không yêu cầu

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ LÀNH HOÀNG THỊ LÀNH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG DŨNG HOÀNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 12/12

24/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH