DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC TÂM NGUYỄN NGỌC TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 25 11/12

20/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH HẢI LÊ THANH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sinh viên (đang học)

19/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN VIỆT TRẦN VĂN VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 19 Không yêu cầu

14/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN SƯƠNG TRANG PHAN SƯƠNG TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thoả thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ VIẾT TRANG NGÔ VIẾT TRANG Giới tính: Nam Tuổi: 30 12/12

13/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH HÀ TRẦN THỊ THANH HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Không yêu cầu

12/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG PHƯƠNG HUYỀN LƯƠNG PHƯƠNG HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH THÚY LÊ THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 18 12/12

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ MINH QUÝ ĐOÀN THỊ MINH QUÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

11/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Súp
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ CÚC ĐẶNG THỊ CÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH THUẬN TRẦN THỊ THANH THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 36 12/12

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ NHƯ NGỌC ĐỖ NHƯ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

08/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM CHÍ THƯƠNG PHẠM CHÍ THƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 12/12

06/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐỨC PHÁT VŨ ĐỨC PHÁT Giới tính: Nam Tuổi: 19 12/12

06/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TỚI NGUYỄN VĂN TỚI Giới tính: Nam Tuổi: 19 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

06/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG VĂN THIỆN TRƯƠNG VĂN THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 23 10/12

06/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HOÀNG THƯƠNG TRẦN THỊ HOÀNG THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HÀ VÂN ANH NGUYỄN HÀ VÂN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THẢO VY TRẦN THẢO VY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY NGA NGUYỄN THỊ THÚY NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

01/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI VINH QUANG BÙI VINH QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 19 12/12

30/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ KỲ PHỤNG NGÔ KỲ PHỤNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

29/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THU THẢO VŨ THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 38 10/12

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THU THỦY PHẠM THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ZAT NIÊ Y ZAT NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 25 12/12

28/09/2021

Khu vực làm:
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ NGA HUỲNH THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

27/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ SỸ QUÝ HỒ SỸ QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGỌC HOÀ LÊ NGỌC HOÀ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thoả thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ MỸ HẠNH HỒ THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Không yêu cầu

23/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H PHỐI LIÊNG H PHỐI LIÊNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Không yêu cầu

22/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Khác Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH