DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H SƯƠNG KPƠR H SƯƠNG KPƠR Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THÚY HẰNG TRỊNH THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

05/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỄN THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

08/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LOAN NGUYỄN THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

02/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH LÊ THÙY HUỲNH LÊ THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

20/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H MAIH AYŨN H MAIH AYŨN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

17/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HUỆ LÊ THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

16/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H LƯƠM KPƠR H LƯƠM KPƠR Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

21/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đồng Nai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ VINH TRẦN THỊ VINH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

15/09/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ HẢI YẾN LƯƠNG THỊ HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H ZALY NIÊ H ZALY NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/08/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYỄN THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H KŨK NIÊ KĐĂM H KŨK NIÊ KĐĂM Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

21/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THU PHƯƠNG PHẠM THỊ THU PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

14/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ THƠ ĐINH THỊ THƠ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ LƯƠNG PHAN THỊ LƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

01/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NHẠN BÙI THỊ NHẠN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

01/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY NGUYỄN THỊ THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

26/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ PHƯƠNG BÌNH MAI THỊ PHƯƠNG BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

26/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LÂM LÊ THỊ LÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

20/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 2500000 VNĐ trở lên
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ MỸ HẠNH ĐINH THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/07/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000-4000000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ QUỲNH MY PHAN THỊ QUỲNH MY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

07/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: >3.000.000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ THỊ CẢ LÝ THỊ CẢ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

03/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DRIN ÊNUOL H DRIN ÊNUOL Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

29/06/2017

Khu vực làm:
- Huyện Krông Ana
- Huyện Krông Bông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >2500000 VNĐ
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH