DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mầm non

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP DƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

08/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HOÀNG DUNG LÊ THỊ HOÀNG DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

09/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H BRI HWING H BRI HWING Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

18/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

08/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ NGỌC QUỲNH ĐẶNG THỊ NGỌC QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

08/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H BANG BYĂ H BANG BYĂ Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H QUE MDRANG H QUE MDRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THỨC VÕ THỊ THỨC Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÚY QUỲNH TRẦN THỊ THÚY QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/03/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÀ AN NGUYỄN THỊ TRÀ AN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỤC VY NGUYỄN THỊ THỤC VY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THẮNG NGUYỄN THỊ THẮNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ LƯƠNG PHAN THỊ LƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

07/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH