DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN HOÀNG LÊ XUÂN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ TRÂM ANH LƯƠNG THỊ TRÂM ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Lan Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÙY DUNG LÊ THỊ THÙY DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGỌC THỊ XINH NGỌC THỊ XINH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ LY LIÊN HUỲNH THỊ LY LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HIỀN PHẠM THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHÚ NGUYỄN VĂN PHÚ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

10/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG MẠNH HUỲNH DƯƠNG MẠNH HUỲNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

25/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH VÂN PHẠM THỊ THANH VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

19/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9.000.000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 8 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LA VĂN HỘI LA VĂN HỘI Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ĐỨC MẠNH HOÀNG ĐỨC MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

03/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ NHI LÊ THỊ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

01/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y BUT SALAY Y BUT SALAY Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

29/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHÚ NGUYỄN VĂN PHÚ Giới tính: Nam Tuổi: 7 Tốt nghiệp Trung cấp

22/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ HẢI QUYÊN NGÔ THỊ HẢI QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

01/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ THÚY HẮNG HUỲNH THỊ THÚY HẮNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

18/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU NGUYỄN THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

18/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

14/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y NOEL KTUL Y NOEL KTUL Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HẰNG PHẠM THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ MINH TUẤN ĐỖ MINH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

12/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NHƯ TÚ PHAN THỊ NHƯ TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HỘI LIÊNG Y HỘI LIÊNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

13/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000 - 5000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ QUANG HUY VŨ QUANG HUY Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

14/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 5000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TIẾN KHÁNH NGUYỄN TIẾN KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ HOA BÙI THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

30/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THU THỦY BÙI THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

02/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH