DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TUYẾT TRINH TRẦN THỊ TUYẾT TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

12/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 - 6.000.000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THANH HẢI TRƯƠNG THANH HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

01/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 7000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y YU BKRÔNG Y YU BKRÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6-7000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HOÀI NGUYỄN THỊ THU HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

05/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 8 năm 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ TRÂM ANH LƯƠNG THỊ TRÂM ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGỌC THỊ XINH NGỌC THỊ XINH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ LY LIÊN HUỲNH THỊ LY LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HIỀN PHẠM THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

23/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHÚ NGUYỄN VĂN PHÚ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

10/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG MẠNH HUỲNH DƯƠNG MẠNH HUỲNH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

25/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH VÂN PHẠM THỊ THANH VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

19/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9.000.000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 8 năm 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH