DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

14/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y NOEL KTUL Y NOEL KTUL Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HẰNG PHẠM THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ MINH TUẤN ĐỖ MINH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

12/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỨA THỊ THU HUYỀN HỨA THỊ THU HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 12/12

16/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ NHƯ TÚ PHAN THỊ NHƯ TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y HỘI LIÊNG Y HỘI LIÊNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

13/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000 - 5000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ QUANG HUY VŨ QUANG HUY Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

14/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 5000000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TIẾN KHÁNH NGUYỄN TIẾN KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ HOA BÙI THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

30/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THU THỦY BÙI THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

02/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỨC LONG LÊ ĐỨC LONG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

12/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CHÍ THẠCH NGUYỄN CHÍ THẠCH Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Trung cấp

20/09/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y TIM UÔNG Y TIM UÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

20/09/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đồng Nai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỮU TÀI TRẦN HỮU TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

11/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3.500.000 trở lên
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ MỸ KIỀU HỒ THỊ MỸ KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

06/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đồng Nai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HIỀN TRẦN THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

21/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 TRỞ LÊN
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MẠNH DŨNG NGUYỄN MẠNH DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

21/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 4500000-5000000 VNĐ
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU THẢO LÊ THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

18/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000 VNĐ
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y ĐĂO NIÊ Y ĐĂO NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

27/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VNĐ
Ngành: Y sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH