DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Việt Nam học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Việt Nam học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y SAN KBUÔR Y SAN KBUÔR Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

07/10/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Việt Nam học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THANH NGÔ THỊ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

19/07/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VND
Ngành: Việt Nam học Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH