DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Địa chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ MINH THẮNG VŨ MINH THẮNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

23/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỤC THỊ CHÍ THẢO LỤC THỊ CHÍ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ VÂN TRẦN THỊ VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG VĂN CHUNG LƯƠNG VĂN CHUNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÍCH ĐÀO NGUYỄN BÍCH ĐÀO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG HẢI MINH HOÀNG HẢI MINH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

21/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN THÊM HÀ VĂN THÊM Giới tính: Nam Tuổi: 2 Tốt nghiệp Trung cấp

04/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 - 6000000 VNĐ
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRỌNG TẤN LÊ TRỌNG TẤN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HIỆP NGUYỄN THANH HIỆP Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

17/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000 VNĐ
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN PHỤNG NGUYỄN TẤN PHỤNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4500000-6000000 VNĐ
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LAN TRẦN THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

13/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000 VNĐ
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ VÂN TRẦN THỊ VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3500000-5000000 VNĐ
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QÙYNH DUNG NGUYỄN THỊ QÙYNH DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

07/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ SƠN VŨ THỊ SƠN Giới tính: Nữ Tuổi: 50 12/12

01/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ĐĂNG LƯU PHAN ĐĂNG LƯU Giới tính: Nam Tuổi: 36 12/12

15/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẰNG NGUYỄN THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 12/12

04/05/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAM QUANG HIEP PHAM QUANG HIEP Giới tính: Nam Tuổi: 25 09/12

02/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 09/12

02/03/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ HỒNG NHI HÀ THỊ HỒNG NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 22 12/12

02/03/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HIÊN ĐINH THỊ HIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/03/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NHẬT THỊNH NGUYỄN NHẬT THỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 12/12

24/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN NHO LÊ VĂN NHO Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU NGUYỄN THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THẾ QUANG PHẠM THẾ QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

08/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỄN THỊ MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4-6 triệu VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: 3 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỤY THU PHƯỢNG TRẦN THỤY THU PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

10/01/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Địa chính Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH