DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luyện kim

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG THƯƠNG LANH TĂNG THƯƠNG LANH Giới tính: Nam Tuổi: 32 12/12

27/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Luyện kim Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH