DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục chính trị

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG THỊ CẢNH VƯƠNG THỊ CẢNH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

08/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THU THU HIỀN VÕ THỊ THU THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC KHA NGUYỄN NGỌC KHA Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THANH TÙNG PHẠM THANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điểu Chường Điểu Chường Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THANH TUYỀN LÂM THANH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH