DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục chính trị

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC KHA NGUYỄN NGỌC KHA Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THANH TÙNG PHẠM THANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điểu Chường Điểu Chường Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM THANH TUYỀN LÂM THANH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÀNH THỊ THANH HUYỀN BÀNH THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

14/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H PHỐ Ê BAN H PHỐ Ê BAN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H MÊ RIAN KBUÔR H MÊ RIAN KBUÔR Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục chính trị Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH