DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ QUỐC TOÀN VŨ QUỐC TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 25000000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÁN ĐỨC TOÀN HÁN ĐỨC TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ TRỌNG NHÂN LÝ TRỌNG NHÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM CÚC NGUYỄN THỊ KIM CÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ DIỆU MY MAI THỊ DIỆU MY Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN PHÁP TRẦN VĂN PHÁP Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

04/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TỰ TRỌNG NGUYỄN TỰ TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

07/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỤC VÂN CƯỜNG LỤC VÂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LINH ĐAN NGUYỄN THỊ LINH ĐAN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LIỄU NGUYỄN THỊ LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ KHANH HỒ THỊ KHANH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng nghề

20/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỮU HOÀNG TRẦN HỮU HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ CẨM VÂN LÊ THỊ CẨM VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3-5 triệu
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H JOL BYA H JOL BYA Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

18/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH QUANG NGUYỄN THANH QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Bông
- Huyện Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5 triệuhỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ TUẤN ANH VŨ TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H'ĐUEL KNUL H'ĐUEL KNUL Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H' ĐRÔNG NIÊ H' ĐRÔNG NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH