DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỤC VÂN CƯỜNG LỤC VÂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LINH ĐAN NGUYỄN THỊ LINH ĐAN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LIỄU NGUYỄN THỊ LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ KHANH HỒ THỊ KHANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng nghề

20/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HỮU HOÀNG TRẦN HỮU HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/02/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ CẨM VÂN LÊ THỊ CẨM VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3-5 triệu
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H JOL BYA H JOL BYA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH QUANG NGUYỄN THANH QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Bông
- Huyện Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5 triệuhỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ TUẤN ANH VŨ TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H'ĐUEL KNUL H'ĐUEL KNUL Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

14/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H' ĐRÔNG NIÊ H' ĐRÔNG NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH