DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG NGUYỄN NHƯ Ý HOÀNG NGUYỄN NHƯ Ý Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THU THỦY VÕ THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2017

Khu vực làm:
- Huyện Krông Buk
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THANH TÙNG TRƯƠNG THANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MINH HUỆ LÊ THỊ MINH HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ GIANG LÊ THỊ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

21/04/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000 VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ LÀI HỒ THỊ LÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

21/03/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TỐ TRINH NGUYỄN THỊ TỐ TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TUẤN KIỆT PHAN TUẤN KIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000 VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TUẤN KIỆT PHAN TUẤN KIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ LINH PHẠM THỊ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

16/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: >= 3.500.000 VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYÊN THỊ NGỌC THẢO NGUYÊN THỊ NGỌC THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

22/01/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH