DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆN NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH QUỲNH NHƯ PHAN THANH QUỲNH NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000 - 5.000.000
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LỤA LÊ THỊ LỤA Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VĂN HƯNG ĐẶNG VĂN HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

11/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000- 8000000
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC TIÊN NGUYỄN NGỌC TIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG CÔNG DANH TRƯƠNG CÔNG DANH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000 VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HIỀN NGUYỄN THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THU THỦY VÕ THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2017

Khu vực làm:
- Huyện Krông Buk
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THANH TÙNG TRƯƠNG THANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MINH HUỆ LÊ THỊ MINH HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TỐ TRINH NGUYỄN THỊ TỐ TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ LINH PHẠM THỊ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

16/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYÊN THỊ NGỌC THẢO NGUYÊN THỊ NGỌC THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

22/01/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH