DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngữ văn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THỊ HƯƠNG PHÙNG THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

21/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC ÁI LINH NGUYỄN NGỌC ÁI LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6,000,000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO THỊ TRÌ CAO THỊ TRÌ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

27/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4-5000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NIÊ TƯỜNG VY NGUYỄN NIÊ TƯỜNG VY Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H HANI NIÊ H HANI NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

27/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MAI NGUYỄN THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ NHÂM VŨ THỊ NHÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ MAI NÔNG THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H LYDA RCĂM H LYDA RCĂM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THẢO ĐẶNG THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ HUẾ TRỊNH THỊ HUẾ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

27/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG HỒNG THẢO HOÀNG HỒNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NIÊ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NIÊ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

10/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ HẠNH ĐẶNG THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H PHUỄC MLÔ H PHUỄC MLÔ Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MỸ THANH TRẦN THỊ MỸ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/02/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 9 năm

DANH MỤC NGÀNH