DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DUYÊN NIÊ H DUYÊN NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HUYỀN TRANG LÊ THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HUYỀN TRANG LÊ THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỄM NGUYỄN THỊ DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ LỆ THỦY HOÀNG THỊ LỆ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Buôn Đôn
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H LƯU NIÊ H LƯU NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NAM NGUYỄN VĂN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

21/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NAY H THUẬN NAY H THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea H'Leo
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000 - 5000000
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG THỊ THU HẰNG VƯƠNG THỊ THU HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Ana
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ KIM QUY ĐỖ THỊ KIM QUY Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000VNĐ
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

13/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000đ
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH