DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y CHUNG Y CHUNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG ĐỨC NGUYỄN QUANG ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

23/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ ĐỨC MẠNH ĐỖ ĐỨC MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Cao đẳng nghề

23/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN ĐỨC THẾ VĂN ĐỨC THẾ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU XUÂN TRIỀU CHÂU XUÂN TRIỀU Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

14/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH PHƯƠNG PHAN THANH PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

03/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI LÊ THANH HÙNG BÙI LÊ THANH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH PHONG HUỲNH PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y DEN AYUN Y DEN AYUN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHƯỚC HUY NGUYỄN PHƯỚC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

19/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÁI PHONG NGUYỄN THÁI PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trung cấp nghề

15/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6tr-8tr
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN THUẬN TRẦN VĂN THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM KHÁNH TRÌNH PHẠM KHÁNH TRÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ĐỨC THUẬN HOÀNG ĐỨC THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 21 12/12

09/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HỌC NGUYỄN VĂN HỌC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH