DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ VĂN CHÍ TÔ VĂN CHÍ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

01/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN CƯỜNG LÊ VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-6.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN QUỐC VƯƠNG PHAN VĂN QUỐC VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LA VĂN QUẤT LA VĂN QUẤT Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN PHÚC NGUYỄN VĂN PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THỊNH NGUYỄN VĂN THỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TRUNG NGUYỄN VĂN TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DANH HIẾU NGUYỄN DANH HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC CƯỜNG TRẦN QUỐC CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Cao đẳng nghề

27/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN ĐẠT TRẦN VĂN ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH THIỆN LUÂN NGUYỄN ĐÌNH THIỆN LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG MỘNG LONG TĂNG MỘNG LONG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI TRỌNG HIẾU BÙI TRỌNG HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y NƯƠNG NIÊ Y NƯƠNG NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

18/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000-8.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI TÙNG DƯƠNG BÙI TÙNG DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Cao đẳng nghề

13/08/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000-4.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI TÙNG DƯƠNG BÙI TÙNG DƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/08/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG VĂN CƯỜNG LƯƠNG VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng nghề

12/07/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THÀNH ĐẠT VŨ THÀNH ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG QUANG VŨ DƯƠNG QUANG VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y CHUNG Y CHUNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG ĐỨC NGUYỄN QUANG ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

23/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ ĐỨC MẠNH ĐỖ ĐỨC MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Cao đẳng nghề

23/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN ĐỨC THẾ VĂN ĐỨC THẾ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU XUÂN TRIỀU CHÂU XUÂN TRIỀU Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

14/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH PHƯƠNG PHAN THANH PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

03/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI LÊ THANH HÙNG BÙI LÊ THANH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH PHONG HUỲNH PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y DEN AYUN Y DEN AYUN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHƯỚC HUY NGUYỄN PHƯỚC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

19/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÁI PHONG NGUYỄN THÁI PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trung cấp nghề

15/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6tr-8tr
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH