DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU XUÂN TRIỀU CHÂU XUÂN TRIỀU Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

14/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG THANH BÌNH TĂNG THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH PHƯƠNG PHAN THANH PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

03/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI LÊ THANH HÙNG BÙI LÊ THANH HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH PHONG HUỲNH PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ ĐỨC MẠNH ĐỖ ĐỨC MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y DEN AYUN Y DEN AYUN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHƯỚC HUY NGUYỄN PHƯỚC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

19/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÁI PHONG NGUYỄN THÁI PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trung cấp nghề

15/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6tr-8tr
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN THUẬN TRẦN VĂN THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM KHÁNH TRÌNH PHẠM KHÁNH TRÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ĐỨC THUẬN HOÀNG ĐỨC THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 21 12/12

09/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HỌC NGUYỄN VĂN HỌC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THANH TÙNG BÙI THANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/10/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỌ TRƯƠNG THỌ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Cao đẳng nghề

27/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG VĂN QUỲNH HOÀNG VĂN QUỲNH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/08/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NHƯ THÁI PHẠM NHƯ THÁI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH PHONG NGUYỄN THANH PHONG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN THUÂN TRẦN VĂN THUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 23 Cao đẳng nghề

10/08/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÁ HUY NGUYỄN BÁ HUY Giới tính: Nam Tuổi: 25 Cao đẳng nghề

10/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ ĐÌNH HUY VŨ ĐÌNH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO TÙNG BÁCH CAO TÙNG BÁCH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Cao đẳng nghề

09/08/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU MẠNH HUY LƯU MẠNH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN PHONG LÊ VĂN PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

21/03/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG KHẮC THỦY ĐẶNG KHẮC THỦY Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận VND
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM XUÂN SƠN PHẠM XUÂN SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH