DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Địa lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H MY RIAM ÊBAN H MY RIAM ÊBAN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Địa lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN THỌ TRẦN VĂN THỌ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

23/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Địa lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH TUYẾT TRẦN THỊ THANH TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Địa lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH