DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THU HUYỀN PHAN THỊ THU HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

21/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ HOÀI MY ĐỖ HOÀI MY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

09/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THÙY DUYÊN VŨ THỊ THÙY DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LAN ANH LÊ THỊ LAN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4500000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯỜNG NGUYỄN THỊ HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC MIÊN LÊ QUỐC MIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

05/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÃ TẤT TÙNG LÃ TẤT TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

01/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ KHẮC HUY LÊ KHẮC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

19/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000 VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ CẨM THẠCH PHAN THỊ CẨM THẠCH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

04/04/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 3000000 VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC ÁNH PHẠM NGỌC ÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

23/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐIỀN PHƯƠNG THẢO PHẠM ĐIỀN PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

22/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: từ 3.000.000 trở lên VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THU NGA LƯƠNG THU NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Công nhân Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THU NGA LƯƠNG THU NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

11/02/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH