DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG TÚ UYÊN NGUYỄN HOÀNG TÚ UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

16/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRANG NGUYỄN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ PHƯƠNG NÔNG THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN TRÌNH PHẠM VĂN TRÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH ĐÌNH CHIẾN ĐINH ĐÌNH CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

30/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGUYỄN ÁNH TUYẾT TRƯƠNG NGUYỄN ÁNH TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN ĐẮC PHẠM VĂN ĐẮC Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

20/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 10 năm

DANH MỤC NGÀNH