DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRANG NGUYỄN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ PHƯƠNG NÔNG THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN TRÌNH PHẠM VĂN TRÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH ĐÌNH CHIẾN ĐINH ĐÌNH CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

30/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGUYỄN ÁNH TUYẾT TRƯƠNG NGUYỄN ÁNH TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ TƯ ĐOÀN THỊ TƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN ĐẮC PHẠM VĂN ĐẮC Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

20/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ THU THẢO HỒ THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y DÂN BUÔN JA Y DÂN BUÔN JA Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

26/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000-7.000.000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THU HUYỀN PHAN THỊ THU HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THÙY DUYÊN VŨ THỊ THÙY DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

27/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LAN ANH LÊ THỊ LAN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4500000
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH