DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH TÙNG NGUYỄN THANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

04/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM MAI ANH PHẠM MAI ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Bông
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ THU THẢO HỒ THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HUỆ PHẠM THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THANH HIỀN PHẠM THANH HIỀN Giới tính: Nam Tuổi: 54 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ MỸ NGUYÊN PHẠM THỊ MỸ NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THÚY VY TRƯƠNG THỊ THÚY VY Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC TUẤN NGUYỄN ĐỨC TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ NHÀN HOÀNG THỊ NHÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THU PHƯỢNG NGUYỄN THU PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MÃO TRẦN THỊ MÃO Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

23/04/2020

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MÃO TRẦN THỊ MÃO Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỖ KHÁNH DƯ LÊ ĐỖ KHÁNH DƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 13 năm

DANH MỤC NGÀNH