DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HOÀNG VI TRẦN THỊ HOÀNG VI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

13/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 5 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ PHẠM NHƯ QUỲNH LÊ PHẠM NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 6000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHƯƠNG NGỌC DIỆP PHƯƠNG NGỌC DIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI NGUYỄN THỊ HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ MỸ HẰNG HUỲNH THỊ MỸ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

19/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÀ THANH NGUYỄN THỊ HÀ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỤC THỊ XUÂN LỤC THỊ XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000VNĐ
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỨA THỊ HOAN HỨA THỊ HOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MÃO TRẦN THỊ MÃO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG SANG NGUYỄN THỊ HỒNG SANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÚY PHƯỢNG TRẦN THỊ THÚY PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.500.000 VNĐ
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ TRANG VÕ THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-5000000 VNĐ
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TÂM NGUYỄN THỊ THANH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

23/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH