DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THÚY VY TRƯƠNG THỊ THÚY VY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐỨC TUẤN NGUYỄN ĐỨC TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

28/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ NHÀN HOÀNG THỊ NHÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THU PHƯỢNG NGUYỄN THU PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MÃO TRẦN THỊ MÃO Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

23/04/2020

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MÃO TRẦN THỊ MÃO Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỖ KHÁNH DƯ LÊ ĐỖ KHÁNH DƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 13 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THANH BÌNH HUỲNH THANH BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU THỊ THANH TÂM TRIỆU THỊ THANH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ NGỌC THƯƠNG MAI THỊ NGỌC THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

02/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU THỊ CẨM LY TRIỆU THỊ CẨM LY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ PHẠM NHƯ QUỲNH LÊ PHẠM NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 6000000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHƯƠNG NGỌC DIỆP PHƯƠNG NGỌC DIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

25/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ MỸ HẰNG HUỲNH THỊ MỸ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

19/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÀ THANH NGUYỄN THỊ HÀ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỨA THỊ HOAN HỨA THỊ HOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH